Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

neděle 7. ledna 2018

Celiakie, NCGS a autoimunitní onemocnění, 1. část: Trpíte chronickou únavou? Nejezte lepek!

Nemoc, která je daleko častější, než se dříve myslelo. Diagnózu se pacient dozví v průměru až za 11 let. Díky velmi proměnlivým příznakům patří celiakie do první desítky nemocí, které jsou lékaři při diagnostice nejčastěji opomíjeny.  Symptomy se v průběhu života mohou měnit a žádný pacient nemá všechny současně.  Někdy to může být jen obyčejná chudokrevnost, která nereaguje na léčbu železem, nebo předčasné řídnutí kostí neodpovídající věku. I to je jedna z tváří celiakie. Proto se tomuto onemocnění někdy říká nemoc chameleon či nemoc mnoha tváří.

Celiakie (také gluten-senzitivní / glutenová enteropatie, nontropická sprue, celiakální / endemická sprue, primární malabsorpční syndrom, Geeova-Herterova-Heubnerova choroba) je chronické autoimunitní onemocnění sliznice tenkého střeva způsobené přecitlivělostí na lepek neboli gluten. Určitě nejde jen o průjmy, meteorismus a flatulence, což jsou odborné názvy pro nadýmání a následný odchod plynů ze střeva. Typické střevní symptomy mnohdy ZCELA CHYBÍ nebo jsou překryty daleko závažnějšími potížemi.

https://pixabay.com/cs/role-sn%C3%ADdan%C4%9B-sendvi%C4%8De-voda-se-val%C3%AD-2532192/

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

Jako u každého autoimunitního onemocnění, i celiakií trpí ženy dvakrát více, než muži. V Evropě se udává prevalence celiakie 1 %, což představuje až 100 000 celiaků v ČR, ale předpokládá se nárůst až na 3 %. Toto číslo řadí celiakii mezi jednu z nejrozšířenějších autoimunitních chorob. Problém je v tom, že z těchto osob je diagnostikováno maximálně 15 %! Myslet na tuto diagnózu by se mělo, trpí-li pacient zároveň i jiným autoimunitním onemocněním, genetickou vadou nebo vyskytuje-li se onemocnění u příbuzných, a to zejména 1. stupně (sourozenci, děti a rodiče).

Celiakie není jen nemocí dětí, jak si mnozí myslí. Jde o onemocnění, které postižené provází až do jejich smrti, ke které také může v případě nedodržování bezlepkové diety přispět (viz komplikace celiakie). Vymizení symptomů na základě bezlepkové diety bohužel neznamená vymizení celiakie. „Částečné“ držení diety s prohřešky, byť třeba jen jednou měsíčně, je zhruba stejné, jako částečné těhotenství. Buď dietu držíte, nebo ne.

Potravinová alergie na lepek je poměrně vzácná a od celiakie se liší tím, že nemusí být celoživotní, nevykazuje poškození střevní sliznice, příznaky jsou jiné a objevují se během minut až hodin po konzumaci stravy s lepkem. V extrémních případech končí jako anafylaxe, která může být život ohrožující: vede totiž mj. ke spasmu dýchacích cest (takže hrozí udušení), vazodilataci (rozšíření cév s následným poklesem tlaku) a šoku.
 • žaludečně-střevní symptomy: svědění v ústech a krku, bolest žaludku, zvracení, nadýmání nebo průjem
 • příznaky v dýchacím systému: rýma nebo dušnost
 • kožní příznaky: atopická dermatitida (atopický ekzém) nebo urticaria (kopřivka)

NCGS: Neceliakální glutenová senzitivita / neceliakální nealergická senzitivita na pšenici  / neceliakální intolerance lepku / neceliakální citlivost na lepek (NCCL) / neceliakální nesnášenlivost lepku; německy: NZNWWS; anglicky NCWS, Nonceliac Wheat Sensitivity) je třetí samostatnou diagnostickou jednotkou. Diagnóza se stanoví po vyloučení celiakie a alergie na lepek u osob, kterým se po vyřazení pšeničné mouky nebo veškerého lepku zmírní či zcela vymizí jejich obtíže (NEMUSÍ tedy jít jen o pšenici!). NCGS může být pouze PŘECHODNÁ, na rozdíl od celiakie.

U 24 % pacientů s NCGS byla přítomna Hashimotova autoimunitní tyreoiditida (zánět žlázy autoimunitního původu), která ve všech případech PŘEDCHÁZELA NCGS zhruba o 8 let (80 % z nich mělo na podkladě tohoto autoimunitního zánětu štítné žlázy příznaky hypotyreózy, což je snížená činnost štítné žlázy), viz Carrocciova studie z roku 2015.  V současnosti neexistuje pro tuto diagnózu žádné laboratorní vyšetření (a biopsie je neprůkazná).

Zatím sice odborná veřejnost stále ještě tvrdí, že přidružené autoimunitní choroby u této diagnózy nebývají, ale zmíněná studie to vyvrací - naopak to vypadá, že autoimunitní choroby jsou u NCGS dokonce ještě častější, než u celiakie. S tím koreluje i poznatek, že pacienti s NCGS udávají více symptomů, než celiaci.  Všechno ale může nakonec být ještě jinak, protože odlišit od sebe celiakii a NCGS nebývá mnohdy snadné.

ANA protilátky, které ukazují na různá autoimunitní onemocnění (např. systémový lupus erythematosus - SLE, Sjögrenův syndrom, systémová sklerodermie - SSc, polymyositis, dermatomyositis, myasthenia gravis, Hashimotova autoimunitní thyreoiditida nebo revmatoidní artritida) byly u NCGS pacientů (tj. osob bez jakéhokoli nálezu na sliznici dvanáctníku) více než 3,7 krát vyšší ve srovnání s celiakií. 

Pacienti s NCGS nemají (na rozdíl od 1 - 3 % celiaků) tzv. selektivní deficit celkového IgA (jedna z tříd protilátek).

Diagnostika NCGS: viz celiakie (tabulka)

 

PŘÍČINY A PŘÍZNAKY CELIAKIE

Příčiny, vznik a projevy celiakie (etiopatogeneze)

Jde o patologickou reakci imunitního systému na gluten neboli lepek, který je obsažen v mnoha druzích obilí. Roli u celiakie hraje i dědičnost. Ve sliznici tenkého střeva dochází k tvorbě protilátek, které vyvolávají zánět sliznice tenkého střeva. Ten vede k vyhlazení klků, malinkatých výběžků střevní sliznice. Když se tato plocha zánikem klků „smrskne“, dochází i k poruchám resorpce neboli vstřebávání všech živin, včetně vitaminů a minerálů. 

 

Celiakie u dětí

Právě u dětí do 3 let dominují střevní příznaky, jako průjmy, bolesti břicha, zvracení, neprospívání, poruchy růstu, změny nálad, úbytek kosterního svalstva a typicky vypouklé bříško. U školních dětí v popředí stojí spíše poruchy psychosomatického vývoje, anémie (chudokrevnost) a malnutrice (podvýživa z nedostatku minerálů, vitamínů a bílkovin). Může se objevit i hypoplazie zubní skloviny (nedostatečně vyvinutá zubní sklovina).

V pubertě lze kupodivu pozorovat zlepšení. Odtud asi vznikl mýtus, že celiakie je onemocnění dětského věku. U dívek vídáme opožděné menarche (první menstruační krvácení). V dospělosti pak většinou udeří s plnou silou znovu mezi 25. - 40. rokem, často po určitém spouštěči, jako je např. infekce, úraz, operace, gravidita nebo stres.

 

Příznaky celiakie u dospělých (klinický obraz)

Neléčení celiaci bývají hubenější, menší, bledí, se suchou kůží, nehty mohou mít lomivé, břicho bývá nafouklé pro plynatost.

NESPECIFICKÉ PŘÍZNAKY:
 • slabost a únava, která může přerůst až v CFS, chronic fatigue syndrome neboli chronický únavový syndrom
Chudokrevnost, únava a kožní změny v rodinné anamnéze jsou mnohem častější u celiakie.
 • ztráta tělesné hmotnosti
 • nervozita nebo poruchy soustředění, poruch y spánku
 • častější „banální“ infekce
 • nedostatek vitaminů, minerálů a bílkovin, zej. vitaminu B6, B12, kyseliny listové, vitaminu A, D, K, vápníku, hořčíku a zinku
 • edémy z hypoproteinemie: vlivem sníženého množství bílkovin v krvi (které tak vytváří nižší onkotický tlak, viz bližší vysvětlení) se tekutiny přesouvají z cév do tkání za vzniku otoků
 • výrazné izolované zvýšení sérových aminotransferáz (AST, ALT) - tj. zvýšené jaterní testy zdánlivě bez příčiny
 • izolovaný deficit IgA protilátek (vyšetření z krve)

STŘEVNÍ PŘÍZNAKY:
 • častější stolice nebo průjem, střídání průjmu a zácpy s převažujícím průjmem, také zácpa samotná (trpí jí až 10 % celiaků s klasickou formou!), steatorea (lesklá, bledá, kašovitá, objemná a nepříjemně zapáchající stolice; pokud nejste zrovna u jídla, tady jsou obrázky pro otrlé povahy: 😉  1, 2
 • dyspepsie, pocity plnosti a dyskomfortu a „netrávení“, borborygmy (velmi časté „kručení v břiše), meteorismus (nadýmání), flatulence (odchod střevních plynů); proto se často stanoví chybná diagnóza dráždivého tračníku (IBS, irritable bowel syndrome), která je však rezistentní k terapii
 • bolesti břicha (silné bolesti břicha sem nepatří a ukazují spíše na výskyt komplikací celiakie, jako je střevní zánět nebo lymfom)
 • nechutenství nebo naopak stálý pocit hladu; Tělo takto někdy volá o pomoc, protože mu chybí živiny. Naopak nechutenství tělu pomáhá snížit nálož lepku, které by se mu jinak znovu dostalo.
 • nauzea: nevolnost až pocit na zvracení
 • chronická gastritida: zánět žaludeční sliznice

POHYBOVÝ SYSTÉM:
 • svalová slabost až atrofie (úbytek svalstva) nebo myopatie (onemocnění svalů), jako je např. polymyozitida (zánět více svalů) nejasného původu
 • bolesti kostí
 • artritida: zánětlivé onemocnění kloubů
 • metabolická kostní choroba se projevuje nejčastěji v podobě předčasné osteoporózy (řídnutí kostí naprosto neodpovídá věku) a / nebo osteomalacie (měknutí kostí), mj. vlivem nedostatku vitaminu D, zhoršeného vstřebávání vápníku a prozánětlivých látek

DUTINA ÚSTNÍ A ZUBY:
 • recidivující aftózní stomatitida, což není nic jiného, než výsev mnoha aftů najednou, který se po čase vždy opakuje
 • zvýšená kazivost zubů

NEUROLOGICKÉ PROJEVY:
 • periferní neuropatie (polyneuropatie): poškození nervů, příznaky záleží na druhu postiženého nervu, nejčastěji se projevuje jako mravenčení (parestezie) nebo necitlivost v určitém místě končetin; Pro nervový systém jsou důležité mj. vitaminy skupiny B, kterých je u neléčené celiakie nedostatek.
 • polyneuritida: zánětlivé onemocnění více nervů současně
 • migrény: V případě migrén by se vždy mělo myslet na možnost celiakie.
 • epilepsie, zejm. s ložisky kalcifikace v mozku neboli zvápenatění
 • tetanie: zvýšená nervosvalová dráždivost, která se projevuje brněním jazyka nebo konečků prstů, v těžších případech svalovými křečemi obličeje, rukou a nohou.
 • glutenová ataxie: porucha koordinace pohybů způsobená onemocněním mozečku
 • léze zadních míšních provazců

OČNÍ PŘÍZNAKY:
 • šeroslepost (hemeralopie) způsobená nedostatkem vitaminu A

PSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY:
 • poruchy chování, výkyvy nálad
 • deprese: I pacienti bez zjevné patologie po zahájení bezlepkové stravy uvádějí často zlepšení nálady.
 • záchvaty úzkosti (úzkostné poruchy)
 • vzácně symptomy psychózy; U schizofrenie sice nebyly učiněny jednoznačné závěry, ale u některých nemocných byl popsán příznivý účinek bezlepkové diety.
 • bipolární afektivní porucha (dříve maniodepresivní psychóza neboli maniodeprese); zvýšené hladiny IgG-AGA při výzkumu úzce souvisely s mírou hospitalizace pacientů (Dickerson et al.).

KREV (HEMATOLOGICKÉ ABNORMALITY):
 • anémie, většinou sideropenická nereagující na podávání preparátů železa. Jde o typ chudokrevnosti způsobený špatnou absorpcí a následným nedostatkem železa, jehož nejčastějším příznakem je pálením jazyka a bolavé ústními koutky. Mohou ale chybět i jiné látky důležité pro krvetvorbu: kyselina listová, vitamin B6 nebo B12. 

U 78 – 94 % dospělých jedinců byla anémie eliminována pouhým dodržováním bezlepkové diety (Annibale, 2001).
 • petechie (drobné krvácení do kůže či sliznic v podobě červenofialových teček) nebo ekchymózy (větší než petechie)
 • trombocytopenie (snížený počet krevních destiček) a hypoprotrombinemie (deficit protrombinu, jehož syntéza je závislá na vitaminu K, a který je nutný ke srážení krve) mohou vést eventuelně až ke krvácivým projevům.

KOŽNÍ PROJEVY:

Jsou způsobeny mj. nedostatkem zinku.
 • ekzémy
 • psoriáza (lupénka): V několika seriózních zdrojích se opět mluví o zlepšení lupénky u části psoriatiků pomocí bezlepkové stravy, viz studie a jiné seriózní zdroje č. 52 - 58 na str. 92 -93 v disertační práci MUDr. Jůzlové.
 • folikulární hyperkeratóza neboli keratosis pilaris vzniká na podkladě nedostatku vitaminu A, ale i mastných esenciálních kyselin a vitaminu B6. Jde o nadměrné rohovatění kůže na pažích a stehnech v oblasti vlasových váčků, které může připomínat „husí kůži“, na pohmat je kůže drsná.
 • alopecie: plešatost

GYNEKOLOGICKÉ PŘÍZNAKY:
 • oligomenorea (interval menstruace je delší než 35 dnů), amenorea (vymizení menstruačního cyklu) nebo předčasná menopauza
 • infertilita (neplodnost), spontánní (opakované) potraty a v případě gravidity intrauterinní růstová retardace (zpomalený vývoj plodu v děloze); Většina gynekologů nemyslí na diagnózu celiakie a není ani v zájmu center asistované reprodukce kazit si byznys.

MUŽI:
 • impotence
 • oligospermie: nízký počet spermií ve spermatu

 

NEMOCI SPOJENÉ S VYŠŠÍM RIZIKEM CELIAKIE: Asociované autoimunitní choroby (včetně revmatických chorob a chorob pojiva)

Celiakie se často pojí s jinými autoimunitními chorobami, zhruba u třetiny celiaků se následující nemoci vyskytují 10–30krát častěji, než u ostatní populace. Vzhledem k tomu, že celiakie se někdy nemusí nijak projevovat (nebo dominují netypické extraintestinální čili mimostřevní příznaky), níže uvedená autoimunitní onemocnění mohou svými příznaky celiakii zcela překrýt.

Máte-li některou z následujících autoimunitních chorob (výčet není úplný), genetickou odchylku nebo jste příbuzný celiaka (zejm. příbuznost 1. stupně, tj. sourozenci, děti, rodiče), měli byste se nechat v případě sebemenšího podezření nechat vyšetřit i na celiakii.

Mimochodem, to, co píšu u lupusu nebo roztroušené sklerózy, určitě platí PRO VŠECHNA AUTOIMUNITNÍ ONEMOCNĚNÍ! Je možné, že ZROVNA VY budete mít štěstí a nemoc zůstane jen vzpomínkou (nebo se alespoň výrazně zlepší). Více v závěru článku.
 • diabetes mellitus 1. typu neboli cukrovka 1. typu (3–8 % celiaků, což představuje až 50krát vyšší riziko, než u ostatní populace; u českých dětských celiaků 4,1 %)
 • autoimunitní tyreoiditida a jiné autoimunitní endokrinopatie:


Hashimotova tyreoiditida (více než 10 % celiaků); K vzestupu tohoto autoimunitního onemocnění štítné žlázy významně přispělo zavedení jodace či nesprávně jodizace soli, viz prof. MUDr. Zamrazil, DrSc.: „V rámci kompenzace jodového deficitu u nás jsme po zvýšení přívodu jodu pozorovali nárůst výskytu zvýšeného titru protilátek vůči tyreoglobulinu a tyreoidální peroxidáze. I když nelze zcela jednoznačně uzavřít, že jde o vliv zvýšeného přívodu jodu, je tato příčina nejpravděpodobnější." K tomu je nutno připočíst i obohacování krmiva jódem (jod pak přechází do mléka a vajec), což je de facto totéž v bledě modrém, viz šílené hodnoty v dřívějších letech, zejm. v roce 2010 (viz str. 38 - 39 a zde str. 27). Hodnoty v mléce byly tak extrémní, že se velice opatrně zmínila nutnost snížit přívod jodu v krmivech, což se také v tichosti stalo. Že to mezi tím napáchalo určitě řadu škod na lidském zdraví, to nikoho nezajímá…

Gravesova-Basedowova choroba: nejčastější příčina hypertyreózy neboli zvýšené činnosti štítné žlázy
 • systémový lupus erythematodes (SLE): příznaky jsou velmi variabilní a liší se podle orgánu, který tato nemoc postihne, nejčastěji protilátky napadají klouby nebo ledviny. Někdy se SLE označuje jako „velký mystifikátor“ nebo „velký podvodník“. Nepleťte si prosím toto onemocnění s lupénkou! 


Zde (2004; musíme však vzít v potaz stále se zlepšující diagnostiku) a tady (2016) jsou popsány 4 případy, kde byl namísto celiakie chybně diagnostikován SLE - a po nasazení bezlepkové diety tedy symptomy odezněly! I v tomto (2015) fóru někteří popisují zlepšení příznaků SLE!

 • sarkoidóza: je variabilní podobně jako SLE, nejčastěji ale napadá plíce
Zde je zmínka o 2 vyléčených osobách, jedna pomocí bezlepkové diety a druhá pomocí nízkosacharidové.
 • intersticiální plicní fibróza: chronický zánět postupně vede k přestavbě plic a nahrazení plicních sklípků vazivem
 • idiopatická plicní hemosideróza se projevuje opakovanou hemoptýzou neboli vykašláváním krve
 • chronické nespecifické střevní záněty (IBD, inflammatory bowel diseases):
Crohnova nemoc (Morbus Crohn)
ulcerózní kolitida (colitis ulcerosa)
kolagenní a mikroskopická kolitida
 • autoimunitní hepatitida: zánět jater se žloutenkou autoimunitního původu
 • primární sklerózující cholangitida: autoimunitní zánět žlučových cest
 • primární biliární cirhóza: určitý typ „tvrdnutí jater“
 • eozinofilní ezofagitida: zánět jícnu s účastí eozinofilů, což je typ bílých krvinek
 • Sjögrenův syndrom: autoimunitní onemocnění postihující žlázy se zevní sekrecí projevující se hlavně suchostí sliznic včetně syndromu suchého oka (xeroftalmie) a suchostí v ústech z důvodu nedostatku slin (xerostomie)
 • revmatoidní artritida (u dětí juvenilní idiopatická artritida): zánět kloubů autoimunitního původu
 • Bechtěrevova choroba (ankylozující spondylartritida): autoimunitní zánětlivé onemocnění kloubů, zejm. páteře, kdy postižený v krajním případě skončí s výraznou kyfózou, viz obrázek.
 • dermatomyositida: vzácné zánětlivé autoimunitní onemocnění svalů a kůže
 • mysthenia gravis: onemocnění autoimunitního původu se závažnou svalovou slabostí a skutečně extrémní unavitelností; příznakem může být např. i diplopie (dvojité vidění - okohybné svaly), porucha řeči nebo neschopnost udržet otevřené oči apod.
 • roztroušená skleróza (sclerosis multiplex): chronické onemocnění centrálního nervového systému, kdy protilátky poškozují myelinové pochvy nervů, které jsou ale pro nervový přenos nepostradatelné


Naprostá většina odborné veřejnosti sice tvrdí, že bezlepková strava je u „eresky“ k ničemu, existují ale i jiné zdroje, které tvrdí opak, včetně jedné pacientky, která RS měla - a stravou bez lepku, mléka a cukru se jí zbavila.

 • IgA Bergerova nefropatie - glomerulonefritida: autoimunitní zánět ledvinových klubíček); k tomu si dovolím jednu poznámku: IgA Bergerova neuropatie neexistuje. Pouze ve významném zdroji někdo udělal chybu - a ta se už dostala již do dalších dvou bakalářských prací (a nejspíš se bude množit dál), stejně jako se to stalo s obsahem železa ve špenátu, kde byla posunuta desetinná čárka.
 • Addisonova nemoc: nedostatek hormonů kůry nadledvinek, zejm. glukokortikoidů vlivem autoimunity
 • rekurentní perikarditida: zánět osrdečníku, který se vždy po čase opakuje
 • autoimunitní hemolytická anémie (AIHA): protilátky při tomto druhu chudokrevnosti útočí proti membráně červených krvinek
 • vaskulitidy: autoimunitní zánětlivé onemocnění cév), včetně Henochovy-Schönleinovy purpury
 • herpetiformní Duhringova dermatitida: shluky intenzívně svědících puchýřků na kůži připomínajících opar; Až 70 % pacientů má prokazatelné patologické změny sliznice tenkého střeva. Toto onemocnění představuje zářný příklad, jak bezlepková dieta dokáže pozitivně ovlivnit kožní léze, což vědí i mnozí lékaři.


Dalším důležitým prokázaným faktem je sdružení Duhringovy dermatitidy s intolerancí jodu (těch výzkumů je víc, ale nejsou volně přístupné). Pacienti s Duhringovou chorobou by jeho příjem měli OMEZIT. © K tomu dodám, že pokud jód, tak pouze přirozený, tedy ne ten, který se z obohaceného krmiva dostane do masa zvířat, vajec a zejména MLÉKA. Vynechte v tomto případě zcela jodovanou sůl (bohužel se nachází ve většině zpracovaných potravin, včetně těch sterilovaných) a pokud vám to nečiní problémy, jezte spíše produkty s přirozeným obsahem jodu, viz tabulka. Pro vynechání jodované soli svědčí i fakt, že Duhringova nemoc je často spojena s autoimunitním zánětem štítné žlázy.


 • vitiligo: bílé skvrny na kůži v důsledku ztráty pigmentu melaninu, druh depigmentace zapříčiněný autoimunitou.

Genetické odchylky spojované častěji s celiakií:


2. část vám kromě diagnostiky celiakie prozradí, co vás čeká a nemine. A také uvedu příznaky jedné ženy.

11 komentářů:

 1. Klobouk dolů, teď jsem pochopila význam dotazníku! Já za sebe zřejmě celiakií netrpím, až na občasné škručení v břiše a plyny - vyzvedávám "občasné" ;-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá Kitty,

   odkdy ty nosíš klobouky? 😉

   Vyzvedávej, co chceš. Nás stejně neoklameš. 😀

   Vymazat
 2. "„Částečné“ držení diety s prohřešky byť třeba jen jednou měsíčně je zhruba stejné, jako částečné těhotenství."

  Ještěže nejsem žena, byl bych pořád v jiném stavu jako Marie Terezie.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No vidíš Miloši,
   nenápadně jsi mě upozornil, že mi tam chybí čárky. 😀

   Tak ty hřešit můžeš, ne? A dokonce na to nepotřebuješ ani odpustky. 😀

   Vymazat
  2. Nic jsem nechtěl naznačovat :).
   Dorko, poslední dobou mě pobolívá koleno, není také příznak celiakie? Psala jsi mimo jiné o artritidě.

   Vymazat
  3. Já vím, že ne. Ale hned mě to praštilo do očí. 😊

   Hele, v tvým případě to bude jasně jiná diagnóza (na 5 písmen). Začíná na s a končí na í. 😉

   Vymazat
  4. Jak to není celiakie, hned jsem klidnější :).

   Vymazat
  5. Jak málo stačí ke štěstí, viď? 😉

   Vymazat
 3. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli když mám neceliakalni senzitivitu na lepek a jsem i pozorována na endokrinologii kvůli autoimunitnímu zánětu v těle (prášky zatím neberu), ekzém se mi také objevuje, nafoukle břicho take, tak jsem se chtěla zwptze jestli se toho dá nějak zbavit? Jako úplně? Nebo už se to nedá a může se to třeba přeměnit na něco horšího? Předem moc děkuji za odpověď.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Chtěla jsem zadat jméno ale nějak se mi to nepodařilo. Děkuji Klára

   Vymazat
  2. Dobrý večer Klárko,

   zhoršit se může vše a vždycky, to je jasné. Že by se to na něco "přeměnilo", to spíše ne. Autoimunitní pochody mohou samozřejmě zasáhnout i další orgány. To zcela vyloučit nelze a je to i v článku uvedeno, že se to někdy stává.

   Na to, zda to může úplně zmizet, neexistuje jednoznačná odpověď. U někoho určitě ano (akupunktura a byliny). Musíte najít dobrého terapeuta. Je to běh na dlouhou trať - a i s tím je nutné počítat.

   Takže Vám každopádně přeju hodně štěstí. :-)

   Vymazat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊