Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

středa 1. listopadu 2017

Křídlatka japonská (Reynoutria japonica) a česká (R. x bohemica), účinky: Bylina na boreliózu, cukrovku i rakovinu

První zmínka o křídlatce japonské v tradiční čínské medicíně pochází z 5. století n. l. A právě v těchto dnech pomalu nadchází čas opět si zazpívat si písničku „Šel zahradník do zahrady s motykou, s motykou“... Na podzim nebo eventuelně i na jaře se kopou kořeny křídlatky, která se dá mimo jiné použít i k léčení boreliózy. V době, kdy tato medonosná rostlina ztratí květy a brzy na to i listy, má největší sílu - a kořen se má více k dílu. Mimochodem, křídlatka je podle mého názoru pro léčbu boreliózy daleko přínosnější, než reklamou propagovaná štětka soukenická

Křídlatka se jako vysoce invazívní rostlina dosud ničí zcela bez užitku. Chcete-li naší zemi od křídlatky trochu vyčistit, použijte ji jako palivo. Jestli se vám zdá představa domečku vyhřátého křídlatkou absurdní, tak považte, že má dosti vysokou výhřevnost (18,4 MG/kg). No nebylo by lepší dát jí sbohem elegantnějším způsobem a trochu se při to i ohřát? 😉


křídlatka japonská - Reynoutria japonica - pohánkovec japonský - Japanese knotweed / Asian knotweed / donkey rhubarb - Japanischer Staudenknöterich - Рейну́трия япо́нская - Renouée du Japon / Renouée à feuilles pointues - poligono del Giappone
Křídlatka japonská květ: to je to, čemu já říkám "paralelní provázky".

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět. Za žádných okolností nepřebírejte, ani v upravené podobě, moje vlastní receptury. Já sama vždy zvažuju, co, jak (a jestli vůbec) z knih nebo jiných zdrojů smím použít!


křídlatka japonská - Reynoutria japonica - pohánkovec japonský - Japanese knotweed / Asian knotweed / donkey rhubarb - Japanischer Staudenknöterich - Рейну́трия япо́нская - Renouée du Japon / Renouée à feuilles pointues - poligono del Giappone
Křídlatka japonská: zde je dobře zachycen trojúhelníkovitý tvar listů typický pro "Japonku" a také cik-cak tvar větévek všech křídlatek, ze kterých listy vyrůstají.


Křídlatka japonská Reynoutria japonica je ze tří druhů křídlatek nejmenší, ale i tak není žádný trpaslík a dosahuje výšky 1,5 - 2 m. Pěstuje se v parcích a zahradách, odkud zplaňuje, a to až do podhorského stupně. Najdeme ji na březích vodních toků (tudy se totiž snadno šíří), skládkách, rumištích, na okrajích vlhkých křovin, ale i u silnic apod.  I když je světlomilná, pozdější nedostatek světla jí rozhodně nevadí, potřebuje hlavně vlhčí stanoviště a kyselé, nevápenité půdy. Pokud vápno použijete, vadit jí určitě nijak viditelně nebude. A nebojte se, křídlatka ani nevymrzá.

 

KŘÍDLATKA JAKO ZABIJÁK

Křídlatky významně mění složení půdy, kde rostou: působením alelopatických látek, které vylučují, ostatní rostliny hynou. Mohutné zastínění pak dílo jen dokoná. Tento nezmar, odolný vůči většině chorob, v prvních 3 letech nejprve ukolébá vaši pozornost. V této době neroste nijak expanzívně. Ty pravé radovánky začnou až potom. Po této době zlikviduje dokonce i obtížné plevele, akorát pak místo nich máte kapánek větší plevel. 😉  Jde o silně invazní rostlinu, přičemž křídlatka česká je dokonce tak agresivní, že dokáže vytlačit i oba své rodiče, křídlatku japonskou a sachalinskou.

 


KŘÍDLATKA NEPATŘÍ DO KOŠE!

Věděli jste, že křídlatka vyroste 4,6 - 8 cm denně (údaj 30 cm za den, který je všude udáván, se mi zdá přehnaný)? Za den tedy "povyskočí" o délku mého prostředníčku! Křídlatka se rozmnožuje převážně vegetativně, tj. z odlomených částí kořenů nebo lodyhy. Pokud při výkopu kořen rozlámete a úlomky si neodnesete domů, bohužel se postaráte o její šíření. Totéž se prý bohužel děje i díky stavebním strojům, které odlomky oddenků rozšiřují v profilech svých pneumatik...

I doma, to co zbude, neházíme jen tak do odpadu, kompostu ani do záchodu, nýbrž před vyhozením povaříme! Dodržujte to prosím! Jinak tato nezničitelná rostlina znovu někde na skládce zakoření, udává se, že stačí odřezek oddenku větší než 5 mm! Množí se však i stonkovými řízky!  

O nebezpečnosti a nezničitelnosti této rostliny asi nejvíce vypovídá ZÁKAZ dovozu, pěstování a prodeje křídlatek ve Velké Británii, Španělsku (jen R. japonica), Slovensku, Polsku a Estonsku. V ČR snad dosud žádné přímé nařízení není, ale v zákoně o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. se udává, že "záměrné šíření geograficky nepůvodního druhu rostliny nebo živočicha je možné jen s povolením orgánu ochrany přírody."

 

POPIS (KŘÍDLATKA JAPONSKÁ)

V ČR se vyskytují 2 variety:

křídlatka japonská - Reynoutria japonica - pohánkovec japonský - Japanese knotweed / Asian knotweed / donkey rhubarb - Japanischer Staudenknöterich - Рейну́трия япо́нская - Renouée du Japon / Renouée à feuilles pointues - poligono del Giappone
Křídlatka japonská: místo chlupů má na spodu listů jen jakési "nerovnosti".
1.a Reynoutria japonica var. japonica: Lodyhy má duté, křehké, červeně skvrnité. Střídavé vejčité listy 10  - 17 cm dlouhé a 8 - 12 cm široké, na bázi nejčastěji kolmo uťaté (tvoří proto trojúhelníkovitý obrys a je to důležitý rozlišovací znak) nebo tupě klínovité, jsou nejmenší ze zmíněných tří druhů. Na rubu listu pod lupou NEUVIDÍME zřetelné chlupy, nýbrž jen papily se silně nafouknutou bází, tedy jakési nerovnosti vybíhající z okraje.

Křídlatky jsou dvoudomé, tj. samčí květy obsahující 8 tyčinek, rostou na jedné rostlině a samičí květy se 3 čnělkami s roztřepenými bliznami se vytvářejí na jiné rostlině. Kvete od července do října. Květy jsou uspořádány do lichoklasů, až 12 cm dlouhých. Křídla okvětí jsou široká, po květní stopce nesbíhavá (květenství bych v porovnání s křídlatkou českou popsala jako dlouhé paralelní „provázky“ s jednotlivými kvítky). 5četné květy jsou drobné, bílé (event. narůžovělé), 7 - 10 mm v průměru. Plodem je nažka.

1.b Reynoutria japonica var. compacta, růžovokvětá varieta, má mírně odlišný tvar listů: čepel má téměř okrouhlou a špička horních listů je tupá.

 

SYNONYMA PRO KŘÍDLATKU JAPONSKOU

Reynoutria japonica: Fallopia japonica, Pleuropterus cuspidatus, Polygonum cuspidatum, Polygonum reynoutria, Polygonum sieboldii, Polygonum zuccarinii, Tiniaria cuspidata, Tiniaria japonica, Reynoutria henryi. A aby toho nebylo málo, i v češtině má křídlatka druhé, méně používané jméno: opletka japonská (popř. česká či sachalinská).

 

JAZYKOVÝ KOUTEK

Po slovensky: pohánkovec japonský, auf Deutsch japanischer Staudenknöterich, in English Japanese knotweed, по-русски Рейнутрия японская

Reynoutria japonica / Fallopia japonica /Polygonum cuspidatum + Reynoutria x bohemica / Fallopia x bohemica / Polygonum x bohemicum
Křídlatky a rozdíly. Na první pohled je vidět rozdíl ve velikosti největších listů a na druhý i tvar listů.

 

ZÁMĚNA KŘÍDLATKY JAPONSKÉ

2. Křídlatka česká (Reynoutria ×bohemica):
křídlatka česká - Reynoutria x bohemica - pohánkovec český - Bohemian knotweed - Bastard-Flügelknöterich / Böhmischer Staudenknöterich Hybrid-Knöterich - рейнутрия богемская - renouée hybride- poligono di boemia
A to už je křídlatka česká, "polo-chlupatice", s krátkými chlupy viditelnými pod lupou.
Tento kříženec křídlatky sachalinské a japonské je většinou sterilní, ale občas je schopen i tvorby semen. Velikostí je mezi křídlatkou japonskou a sachalinskou, dosahuje výšky 2 - 3 m. Lodyhy bývají červeně skvrnité. Listy, široce vejčité, dosahují délky 15 - 23 cm a šířky 12 - 20 cm, na bázi jsou mělce srdčité nebo tupě klínovité. Splést byste si tuto křídlatku mohli s křídlatkou japonskou, proto se kromě tvaru listů zaměřte i na rub listů: tam totiž uvidíte pod lupou (nebo při vhodném světle, úhlu a dobrém zraku i pouhým okem) zejména na žilnatině chlupy se silně nafouklou bází, tj. něco, co připomíná „mikrotrny“, ačkoliv to vůbec nepíchá. 

Dalším rozlišovacím znakem je květenství: nejdelší větve květenství sahají do 1/4 až 1/2 délky příslušného listu. Kvítky jsou drobné, bílé, v latě lichoklasů, křídla okvětí po květní stopce jen nevýrazně sbíhají. Kvete od července do září. Vyskytuje se na podobných místech, jako její sestry. 

křídlatka česká - Reynoutria x bohemica - pohánkovec český - Bohemian knotweed - Bastard-Flügelknöterich / Böhmischer Staudenknöterich Hybrid-Knöterich - рейнутрия богемская - renouée hybride- poligono di boemia
Křídlatka česká ze začátku září.


křídlatka česká - Reynoutria x bohemica - pohánkovec český - Bohemian knotweed - Bastard-Flügelknöterich / Böhmischer Staudenknöterich Hybrid-Knöterich - рейнутрия богемская - renouée hybride- poligono di boemia
Křídlatka česká na konci září.


Další fotografie křídlatky české: 1, 2.

Pomyslíme-li na to, že křídlatka sachalinská (jeden z rodičů křídlatky české) obsahuje také některé významné léčivé látky, a druhý rodič, křídlatka japonská je již tisíce let prověřován tradiční čínskou medicínou, TEORETICKY by křídlatka česká mohla být účinnější. Dle mého pocitu si myslím, že NENÍ méně účinná, jak se někde píše, jen je její léčebné spektrum prostě maličko jiné.

3. Křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis) je z uvedených tří druhů křídlatek nejstatnější a je to přímo obr dosahující až 4 m. Má z těchto 3 druhů největší listy (až 35 cm dlouhé a 10 - 20 cm široké), které jsou na bázi hluboce srdčité a čepel na vrcholu NEMÁ zřetelenou špičku a je zaokrouhlená; také je nejchlupatější: na spodní straně lze vidět roztroušené, 1 mm dlouhé neztloustlé chlupy, které uvidíme pouhým okem. Křídla okvětí jsou úzká, po květní stopce výrazně sbíhavá. Květy mají zelenobílou či žlutavou barvu a jsou uspořádána opět do hustých lichoklasů.

Další fotografie křídlatky sachalinské: 1,2.

Názorné porovnání tvaru listů všech 3 křídlatek najdete na tomto obrázku.

 

ÚČINKY KŘÍDLATKY JAPONSKÉ, VNITŘNÍ UŽITÍ

 • antibiotikum (zejm. jako tinktura - emodin je rozpustný v alkoholu): proti bakteriím, např. proti Staphylococcus aureus (zlatý stafylokok), Staphylococcus albus, beta-hemolytický streptokok (nejznámější je Str. pyogenes), Neisseria catarrhalis, E. coli, Bacillus proteus, Acinetobacter baumannii, SPIROCHETY: Leptospira nebo Treponema denticola (borelie jsou TAKÉ spirochety); Propionibacterium acnes způsobující akné; křídlatku lze použít i při bolestech v krku a angínách. V případě lymeské boreliózy se uplatní i u acrodermatitis chronica atrophicans, což je pozdní projev kožní formy LB, ale i koinfekce (současná infekce) Bartonella (bartonellóza).
 • antiparazitikum: proti některým parazitům, např. motolicím (Schistosoma) - schistosomóza (bilharzióza)
 • antimykotikum (fungicidní účinky): proti některým houbovitým infekcím, např. Aspergillus fumigatus (proti Candida albicans byla aktivita velmi malá), viz studie z roku 2013
 • analgetikum: proti bolesti; mj. i bolesti zubů
 • antipyretikum: proti horečce
 • antiflogistikum (zejm. tinktura - emodin, resveratrol, polydatin): proti zánětům (potlačuje syntézu eikosanoidů); vnitřní užití i u abscesů; za tuto vlastnost ručí hlavně emodin, který je rozpustný v etanolu. Polydatin je rozpustný hlavně v etanolu, ve vodě jen málo.
 • imunomodulans (zejm. tinktura - polydatin): reguluje imunitu: tam, kde je obranyschopnost oslabená, působí imunostimulačně a naopak v případech autoimunity působí imunosupresivně.
 • antitusikum (zejm. jako odvar):proti kašli, i u chronické bronchitidy
 • antiastmatikum: proti astmatu, zejm. jako odvar
 • hepatoprotektivum (zejm. tinktura - resveratrol, polydatin): díky resveratrolu, který je rozpustný hlavně v etanolu; ochrana jaterních buněk před dalším poškozením, zlepšení funkcí jaterních buněk (hepatocytů): zlepšuje jaterní testy (snižuje jaterní enzymy, zejm. AST, ALT); uplatní se i přímo v léčbě hepatitidy (zánět jater, žloutenka).
 • antidiabetikum (zejm. tinktura - emodin, resveratrol nebo surový extrakt): proti cukrovce (kromě nitrožilního podání účinná i perorální aplikace, tj. ústy), a to i proti diabetu typu 1! Mějte však na paměti, že ani křídlatka NENAHRADÍ zničené buňky Langerhansových ostrůvků, které produkují inzulin! Je to šance pouze pro ty pacienty, kde existují ještě zbytky těchto buněk. Dokáže zabránit rozvoji diabetické retinopatie (poškození sítnice vlivem zvýšené hladiny cukru v krvi) viz studie z roku 2016 nebo diabetické nefropatie (poškození ledvin při cukrovce), viz studie leden 2017, Patočka a kol. Užíváte-li antidiabetika (léky na cukrovku), hrozí riziko hypoglykemie! V těchto případech je tedy nutná konzultace s vaším ošetřujícím lékařem!
 • antiulcerosum: proti žaludečním vředům, lehce snižuje i žaludeční sekreci (studie 2017, Patočka)
 • hypolipidemikum (zejm. tinktura - resveratrol): snižuje hladinu krevních tuků včetně cholesterolu u potkanů, avšak pouze jako extrakt resveratrolu. Resveratrol je rozpustný hlavně v etanolu, tj. pro snížení cholesterolu nebo triglyceridů je třeba etanolová tinktura. Ve formě odvaru nebylo podání v této indikaci téměř účinné!
 • hemostyptikum (hemostatické účinky): staví krvácení, zejm. v horním trávicím traktu nebo i při traumatech
 • antioxidant (zejm. tinktura - resveratrol, polydatin): brání nežádoucí oxidaci a tvorbě volných radikálů, viz např. tato studie.
 • antineoplastické / antimutagenní působení (zejm. jako tinktura - emodin, resveratrol, polydatin): proti rakovině (pomocí inhibice DNA a RNA syntézy, inhibice tyrosinkináz), viz např. tato studie, zejm. jde o rakovinu plic, vaječníků, hepatoblastom jater, kolorektální karcinom. Určitých výsledků bylo dosaženo i u leukémie (viz výzkumy na myších, 1, 2). Resveratrol inhibuje i angioneogenezi, tj. novotvorbu cév vyživujících nádor a brání rozvoji metastáz.
 • antihypertenzivum (zejm. tinktura - emodin): proti vysokému krevnímu tlaku
 • vazodilatans (zejm. tinktura - emodin): rozšiřuje krevní cévy
 • antikoagulans: snižuje srážlivost krve, „ředí“ tedy krev; vykazuje antiagregační účinky (extrakt křídlatky v 70 % etanolu): brání shlukování trombocytů neboli krevních destiček (v této studii z roku 2012 extrakt působil fibrinolyticky a prodlužoval APTT), tudíž může působit preventivně proti trombóze. Užívání antikoagulační léčby je spíše RELATIVNÍ kontraindikací a je nutno to posoudit individuálně, viz kontraindikace.
 • kardioprotektivum (zejm. tinktura - resveratrol, polydatin): prevence poškození myokardu
 • neuroprotektivum (resveratrol): chrání nervový systém před poškozením, což se uplatní i při léčbě Alzheimerovy choroby, což je neurodegenerativní onemocnění; tuto léčivou schopnost má také křídlatka sachalinská (viz např. studie z roku 2017). Tím, že prochází i přes hematoencefalickou bariéru (hranice mezi krví a mozkovými buňkami), je vhodná k léčbě neuroinfekcí, jako může být třeba borelióza, což je infekce spirochetami. Z hlediska TČM působí křídlatka zřejmě jako poslíček, který do nervového systému nasměruje a "stáhne" s sebou i další byliny.
 • mírné laxativum: proti zácpě
 • diuretikum (zejm. tinktura -  emodin): močopudná
 • antipsoriatikum: proti lupénce (psoriáza)
 • cholelitiáza: proti žlučovým kamenům
 • antiosteoporotické účinky (zejm. jako tinktura - polydatin):proti osteoporóze
 • gynekologikum:
  • fluor: proti poševnímu výtoku
  • fytoestrogenová aktivita: rostlinný „fytoestrogen“. tj. působení jako ženské pohlavní hormony, viz tato studie.
  • amenorea: vynechání menstruace (při vyloučení těhotenství)

ZEVNÍ POUŽITÍ KŘÍDLATKY JAPONSKÉ

 • dezinficiens: na popáleniny, opařeniny, hnisavé rány, vředy, hemoroidy, nebo pokousání hmyzem
 • antimykotikum (fungicidní účinky): působí na houbovitá onemocnění, lze použít i na favus (druh dermatofytózy ve vlasaté části hlavy).
 •  adstringens: svíravé účinky

 

ÚČINNÉ OBSAHOVÉ LÁTKY KŘÍDLATKY JAPONSKÉ

Křídlatka obsahuje významné STILBENY resveratrol a jeho prekurzor neboli „předstupeň“ polydatin, POLYSACHARIDY, FLAVONOIDY (zejm. rutin, apigenin, kvercetin*, kvercitrin*, isokvercitrin*, hyperosid, reynoutrin, kaempferol nebo seskviterpenický fenol 8-hydroxy-kalamenen), ANTRACHINONY (emodin, citreorosein, fyscion, fallacinol, chrysophanol, fyllochinon B a C), množství TANINŮ, KUMARINY, ESENCIÁLNÍ (ÉTERICKÉ) OLEJE aj. (lapathosid, 8-hydroxycalamenen, kyselina oleanolová, cholorogenová, protokatechová, gallová, tachiosid, beta-sitosterol aj.). Koncentrace resveratrolu  u F. japonica je mnohem vyšší, než v červeném víně! Ale, hned vám zas tu radost trochu zkazím: existují studie, ze kterých vyplývá, že u lidí samotný resveratrol nijak zvlášť neúčinkuje, přečtěte si o tom např. v tomto Oslím článku.

 

SBĚR A SUŠENÍ

Sbírá se hlavně oddenek křídlatky japonské z 2 - 3letých rostlin: Polygoni cuspidati rhizoma, někdy i mladé listy (Polygoni cuspidati folium). Po umytí se oddenek nakrájí a usuší.

Sušenou drogu tvoří tvrdý, dosti nesnadno lámavý vrásčitý kořen červenohnědé barvy, který může být uvnitř dutý. Má slabou vůni a nahořklou chuť.

Vzhledem k tomu, že je křídlatka schopna vychytávat z půdy některé nežádoucí prvky např. olovo, kadmium a rtuť, kobalt, arzen) ji nikdy nesbírejte na znečištěných místech.  V kořenech se dále akumuluje i měď a mangan.

 

DENNÍ DÁVKA:

dle TČM 10 - 30 g kořene křídlatky na odvar (Ando, Chen). 

 

ZPŮSOB UŽÍVÁNÍ (LÉKOVÁ FORMA)


1. KOŘEN:
 • odvar z kořene vařený 20 minut
 • rozemletá na prášek rozmíchaný např. v čaji nebo, v některých indikacích přednostně v alkoholu. Osobně si myslím, že to je nejlepší forma. Pokud etanol v určité indikaci není nutný, můžeme použít kapsle velikosti 00: zde se uvádí 8 - 16 kapslí denně (já rozhodně doporučuji převážit) rozdělených do 4 dávek.
 • tinktura: některé látky jsou rozpustné převážně (nebo jenom) v etanolu; v TČM se tato forma tak často nevyužívá, zato se prášek z této rostliny v některých indikacích ZAPÍJÍ alkoholem.
 • zevní použití:
o v podobě čerstvé drogy; v TČM se čerstvý oddenek smísí s olejem, nejlépe sezamovým.
o  prášek
o  odvar - obklady
o  mast 

2. LISTY
 • nálev (přelití vroucí vodou, používá se u nadzemních částí) - © já i v tomto případě doporučuji spíše než nálev, několikaminutový odvar.

 

KDE A CO KOUPIT

Neblázněte - a jděte ven na samosběr! Extrakt resveratrolu, který jsem objevila, nedoporučuji. Resveratrol NENÍ jediná účinná látka, která je zodpovědná za účinky!

 

KOMBINACE Z TČM VYUŽITELNÁ V KLASICKÉ FYTOTERAPII

 • bolestivá menstruace (dysmenorea): v TČM se uvádí nať Leonurus heterophyllus (YI MU CAO), podle mě by se ale výborně hodil i náš obyčejný srdečník obecný (Leonurus cardiaca). Další možností kombinace v této indikaci je kořen Salvia miltiorrhiza - šalvěj červenokořenná DAN SHEN).
 • vaginální výtok (fluor): kombinace se semenem slzovky (Coix lacryma)

 

BYLINNÉ SMĚSI A RECEPTY

Bylinná směs na boreliózu nebo podobná chronická onemocnění podle MUDr. Dorky D.
1 dávka (která se pije 3 x denně):
 • křídlatka japonská, kořen: 5 g
 • violka vonná neboli fialka, kořen (nezaměnit s violkou trojbarevnou neboli maceškou!): 2 g (nebo 12 kapek tinktury, viz druhý rozpis)
 • sporýš lékařský, nať: 5 g
 • (proskurník lékařský, kořen: 1,5 g)

Tyto byliny NEMÍCHEJTE SPOLU, viz postup na celodenní dávku: 
Do 1 - 1,5 l studené vody vložte nejprve 15 g kořene křídlatky (zhruba 1,5 zarovnané polévkové lžíce - bylo by lépe to poprvé zvážit a porovnat, kolik VAŠICH lžic to je!) a po 12 minutách varu přihoďte 6 g kořene fialky (zhruba 2 čajové lžičky). Po dalších 5 minutách přidejte 15 g natě sporýše lékařského (zhruba 2 polévkové lžíce), nechte 3 minuty vařit a stáhněte z vařiče. V ideálním případě 0,5-1 minuty před koncem varu přidejte ještě 4 - 5 g kořene proskurníku lékařského (1,5 zarovnané čajové lžičky). Celkem se tedy čaj od doby varu vaří 20 minut. Nechte 8 minut louhovat, sceďte a přelijte do termosky. Toto množství si rovnoměrně rozdělte do celého dne. Začněte nižším dávkováním a neužívejte dlouhodobě. Nezapomeňte, že tohle je JEDNA Z MNOHA možných variant bylinné směsi na boreliózu, každý pacient potřebuje něco jiného.

Pokud kořen fialky nahradíte natí (nebo v nejhorším případě tinkturou), postupujte takto:
Do 1 - 1,5 l studené vody vložte nejprve 15 g kořene křídlatky (zhruba 1,5 zarovnané polévkové), po 14 minutách přidejte 15 g natě sporýše lékařského (zhruba 2 polévkové lžíce), po dalších 6 minutách přidejte 9 g natě fialky (zhruba 1 plnější polévková lžíce natě fialky) a stáhněte z vařiče. Nechte 6 - 8 minut louhovat, pak sceďte a přelijte do termosky. Pokud použijete tinkturu z violky vonné, před uzavřením do termosky nakapte 12 kapek).

Tak si teď poklepávám na rameno, protože jsem zrovna něco zajímavého našla (pokud vymýšlím bylinné směsi, nikdy je netvořím na základě teorie, ale dávám slovo nejprve výhradně intuici): Sporýš lékařský (i když zejm. ve formě tinktury), je DOPORUČOVÁN na základě vynikajících výsledků v této studii jako MOŽNÁ léčba lymské boreliózy. Tato bylina vykazovala totiž proti mnoha bakteriálním kmenům lepší výsledky, než amoxicilin. Sporýš se zde doporučuje na všechny infekce, které vyjdou na základě vyšetření biologického materiálu jako citlivé na amoxicilin.

Když už jsem nakousla téma jiných bylin na boreliózu, zmíním tuto webovou stránku, kde mě nejvíce zaujal Buhnerův protokol. Ne se vším na 100 % souhlasím, ale jako celek je to asi nejlepší, co jsem kdy k problematice boreliózy četla.

Poznámky ke směsi: Byliny jsou všechny chladivé až studené povahy, takže nebude příliš vhodná u pacientů s vyjádřeným vnitřním chladem (je to pořád o tom, že ne každá bylina nebo bylinná směs je pro každého). V této směsi alkohol (kromě tinktury) není, ale jinak ho u VĚTŠINY indikací u křídlatky spíše doporučuji.

Denní dávka kořene křídlatky japonské se udává 10 - 30 g, natě sporýše lékařského 10 - 30 g (viz Hempen & Fischer a Ando), u fialky natě je to 6 plnějších čajových lžiček denně, v případě kořene fialky, 3 plnější čajové lžičky denně (Traversier, von Blarer Zalokar).

Pro hloubavé: sporýš se v první verzi vaří 8 minut a ve verzi druhé 6 minut, nejde tedy o chybu. V klasické fytoterapii se většinou připravuje nálev, v TČM se dělá až 20minutový odvar.

 

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KŘÍDLATKY

Jsou mírné a vyskytují se spíše u dlouhodobého užívání vysokých dávek nebo u předávkování kořenem křídlatky: sucho v ústech (xerostomie), hořká pachuť v ústech, nauzea (nutkání na zvracení), zvracení, bolesti břicha, průjem (viz Hempen & Fischer). Pokud se objeví trávicí potíže, snižte každopádně dávkování.

I když křídlatka vykazuje hlavně účinky proti rakovině, taniny z křídlatky jsou zároveň známé i svými karcinogenními účinky!

 

KONTRAINDIKACE

Kořen se nesmí užívat v těhotenství (předpokládám totéž i u listu). 

V knihách jsem nenašla kontraindikaci u současné antikoagulační léčby na "ředění krve" (ačkoliv např. léky na cukrovku uvedeny jsou). Osobně bych interakce s křídlatkou předpokládala spíše u vyšších dávek, a to zejm. u tinktury. V případě užívání warfarinu je to relativně jednodušší, protože probíhají časté kontroly. Doporučila bych započít event. léčbu zhruba 5 dní před kontrolou. Kdyby byla krev příliš „naředěná“, dávku warfarinu by lékař prostě upravil. U ostatních preparátů, kde se krev tak často nekontroluje (např. clopidogrel - Plavix) se domluvte s ošetřujícím lékařem. Jak jsem však psala, účinky na krevní srážlivost pravděpodobně nejsou tak velké, protože jinak by se o tom psalo. Čeká-li vás plánovaná operace, doporučuji křídlatku každopádně vysadit 10 - 14 dní před termínem.

A pak je tu, stejně jako u rebarbory, kyselina šťavelová. Jde zejména o konzumaci VÝHONKŮ, kterou by měli významně omezit pacienti s nefrolitiázou (ledvinové kameny). Obsah této kyseliny se zvyšuje se stářím výhonků.

 

KŘÍDLATKA V KUCHYNI ANEB GURMÁNSKÉ TIPY A RECEPTY PRO ODVÁŽNÉ

Recepty vyjdou jako samostatný článek, do dubna, kdy se na většině míst provádí sběr, je beztak ještě daleko. 😉

 

ZAJÍMAVOSTI

Sušené a fermentované listy se v jižní Asii používají místo tabáku a šťáva z oddenků slouží v Japonsku a Číně k barvení rýžové mouky

Chcete-li se inspirovat, prohlédněte si tento věnec z křídlatky, který se mi moc líbí. Lze z ní vyrobit i nástěnné rohože (jen pozor, nesnáší vlhko).

Listy křídlatky údajně působí proti padlí, a to i preventivně (bylo zkoušeno na okurkách, paprikách, okrasných květinách, ovoci i zelenině). Forma aplikace není popsána, ale antrachinony, které mj. mohou za tento účinek, jsou ve vodě ŠPATNĚ rozpustné. Tak možná rozšrotovat a použít na mulč? Ale co když zbude nějaký větší kousek, zakoření a my si nasadíme tohoto netvora do zahrádky?! 😱

Dutý jako bambus křídlatka... 😉  Je libo hudební nástroj z křídlatky? Z ní si totiž můžete vyrobit i rainstick, „dešťovou hůl“! Po naplnění zrnky čočky či perličkami již hudební produkci nic nebrání!

 

PĚSTOVÁNÍ KŘÍDLATKY ANEB JAK SE ZBAVIT KŘÍDLATKY

Tak pěstování opravdu nedoporučuji, viz výše. Beztak ji najdete opravdu skoro všude, po povodních se hodně rozšířila. Zato v této souvislosti vyvstává trochu jiná otázka: jak se zbavit křídlatky? Pořiďte si ovce nebo kozy, těm chutná. Nebo s ní krmte dobytek, králíky či morčata, ale spíše mladými výhonky, které obsahují méně kyseliny šťavelové. Údajně ji lze využít i jako vlákninu v krmivu pro psy, ale nevím, zda je to optimální výživová varianta, zvířatům podle mě kyselina šťavelová, kterou obsahuje, by mohla zvířatům škodit stejně, jako lidem. Také přeorání na podzim a na jaře je v boji proti křídlatce účinné.

křídlatka japonská - Reynoutria japonica - pohánkovec japonský - Japanese knotweed / Asian knotweed / donkey rhubarb - Japanischer Staudenknöterich - Рейну́трия япо́нская - Renouée du Japon / Renouée à feuilles pointues - poligono del Giappone
Křídlatka japonská. Tahle, možná vlivem stínu, měla velmi tmavé listy do fialovo-modra.

 


BYLINY Z POHLEDU TČM - KŘÍDLATKA JAPONSKÁ, HU ZHANG


NEJEN PRO ZNALCE TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNY:Kořen křídlatky je na tomto obrázku.

Tepelné účinky podle TČM:
 • kořen převážně mírně studený (i mírně teplý, viz Ando)
 • © co se týče listů, usušené vnímám jako chladivé až studené (a zároveň i mírně teplé, přičemž v syrovém stavu mi přijdou, trochu nelogicky, převážně teplé).

Vlastnosti: viz úvod klasické fytoterapie
Směr působení: koriguje protichůdnou rebelující QI a spouští energii dovnitř a dolů, čímž ji koncentruje (Hempen & Fischer).
Hlavní místo působení: SPODNÍ OHNIŠTĚ JIAO (vyslov ťiao) neboli spodní část trojohřívače
Chuť: hořká
Vztah ke drahám: játra, žlučník, plíce, (slezina)
Kontraindikace v TČM: těhotenství.

1. Oživuje a rozhýbává tak krev (odstraňuje sraženiny z vrstvy krve), tj. aktivuje cirkulaci krve, zastavuje bolesti
 • amenorea (vynechání menstruace při vyloučení těhotenství), nedostatečný odchod očistků po porodu (prášek z kořene rozmíchaný v alkoholu), viz Ando
 • bolesti břicha, zranění

2. Pročišťuje vlhkou horkost, zejm. v játrech, tj. napomáhá odstranění vlhkého terénu, ve kterém se udržují CHRONICKÉ infekce
 • ikterus (žloutenka), cholelitiáza (žlučové kameny)
 • fluor (poševní výtok)
 • strangurie (bolesti a řezavý pocit při močení, zejm., je-li moč zkalená) při zánětu močových cest (zánět močové trubice nebo močového měchýře)

3. Vypuzuje větrnou vlhkost, tj. odstraňuje tyto elementy z drah, které jsou jimi blokovány
 • revmatické obtíže (BI-syndrom), bolesti končetin a sportovní zranění

4. Pročišťuje horkost a eliminuje toxiny (zejm. záněty, abscesy, otoky, poštípání, uštknutí), tj. pomáhá tělu zbavit se toxinů i původce infekce
 • infekce kůže, furunkl, karbunkl, abscesy

5. Rozpouští hlen a zastavuje kašel, zejm. se žlutým sputem. V kombinaci s jinými bylinami lze využít i u dětí (viz Ando).

* takto označené bioaktivní látky se někdy píší i jako quercetin*, quercitrin*, isoquercitrin*,


Rozšiřující literatura:
Vladimír Ando: Farmakologie klasické čínské medicíny, Svítání 2007
John K. Chen, Tina T. Chen: Chinesische Pharmakologie I, 1. Aufl., Verlag Systemische Medizin AG, 2012
Carl-Hermann Hempen & Toni Fischer: Leitfaden Chinesische Phytotherapie, 2. Aufl., Elsevier Urban & Fischer, 2007 München


23 komentářů:

 1. Moc zajímavý článek, choť boreliózu chytla dokonce 2-krát v rozpětí 3-4 let a je to pěkné svinstvo. Bolesti kloubů jsou jedním z projevů. Myslel jsem, že na to nic není, lékaři obvykle předepisují antibiotika, ale o léčbě tímto způsobem čtu poprvé. Předám hned dál, díky :).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rádo se stalo, Miloši. Na chronické bakteriální infekce antibiotika většinou nezabírají... Jen nazapomeň, že křídlatka (ani jiné byliny) není žádným UNIVERZÁLNÍM všelékem! U těchto infekcí je prostě třeba kombinovat a vzít v potaz hlavně stav konkrétního pacienta. 😊

   Vymazat
 2. Je-li něco japonského, jako japanofil si myslím, že to nemůže být nic špatného :-).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No nevím, tahle Japonka je dost rozpínavá. 😱 Ale je fakt, že Češka jí trumfne. 😉

   Vymazat
 3. Tak já už si na křídlatku brousíla zuby, jako že do zahrádky, jelikož je taková dekorativní a tolik toho dovede... a ty píšeš, že nepěstovat :-D a dokonce se jí zbavit :-D

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak já zas jednou někomu zkazila radost... 😯 😉

   Ono se jí zbavit pak už skoro nejde... Je to něco, jako husí noha, ale DALEKO HORŠÍ (a větší)...

   Hele, jestli, tak jedině do velkého květníku, to jsem taky někde četla. Ale hlídat pak semena (i když jimi se rozmnožuje málo). Měla bych ale stejně strach, že po větší bouřce by se něco mohlo odlomit - a zakořenit.

   Když si jí prohlídneš v přírodě, tak zjistíš, že pod ní je to "vypleté" - nic moc pod ní neroste - což je každopádně nápadné. Jestli jí chceš, tak musíš vyrazit co nejdřív (možná už je pozdě), tady má česká žluté listy, co opadávají a japonská, jak na ní byla ráno jinovatka, tak měla svěšené listy. Pak už její kořeny totiž těžko najdeš...

   Zaujal mě z ní ten věnec, to musím ještě napsat Kosatečkovi. 😊

   Vymazat
  2. Mrkla jsem na ten věnec a mám jasno :-D Daleko horší než bršlice? A sakra... ale stejně se po ní poohlídnu.

   Vymazat
  3. Ve Velké Británii, Španělsku (jen křídlatka japonská), Slovensku, Polsku a Estonsku je ZAKÁZÁN dovoz, pěstování a prodej křídlatek. To musím ještě doplnit do článku... Nejprve si o tom ještě něco na netu přečti. Abys fakt věděla, do čeho jdeš! 😉

   Vymazat
  4. Tak zákaz, to mi připomíná situaci s akáty :-D Což je můj úplně nejvíc oblíbený strom a chtěla mi ho EU zakázat. Ha ha. Co myslíš, mám ho v zahradě? :-D
   Určitě si ale o křídlatce zjistím víc.

   Vymazat
  5. A měl(a) ho tam! (Básníci) 😀

   Vymazat
 4. Křídlatku neznám, ale bylo by možná dobrý mít sušený kořen doma. Nejen pro to, že sušený už nezakoření nikde, ale borelii může člověk chytnout jedna dvě. Hospodář při kolapsu taky měl borelie v krvi. Ale kde ji vzít a nekrást? Raději si s ní rande dávat nebudu, ale není špatný o ní a jejích účincích vědět.
  Myslela jsem, že roste jen někde u vody! O-O

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, aha, to je mydlice. Jsem to chomta!
   Stejně je ale fakt, že už můžu dát komentář skoro napoprvé a jen někdy mě to honí po "tabulích" :-))

   Vymazat
  2. Kitty, mydlice? Nechápu! Mydlice lékařská je zcela jiná květinka...

   Jsem ráda, že alespoň občas si Blogger dá pohov a nehoní tě po "tabulích". 😊

   Taky si myslím, že kořen v zásobě by nebyl od věci. Nejen kvůli borelióze! 😊

   Vymazat
 5. S boreliózou bojuju spoustu let. ATB nefungují, ale štětka soukenická a křídlatka me drzi nad vodou. Kupuju ji ze zahraničí. Ted jsem našel první ker
  a kořen. Dam do alkoholu a uvidíme. Na jakém mailu jste k zastižení?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer,
   na mailu, který je uveden na každé stránce. 😉 Ale asi Vás zklamu, poradna je až do odvolání uzavřena.

   Vymazat
  2. Dobrý deň, ešte platí ze poradňa je až do odvolania uzavrena?

   Vymazat
  3. Dobrý den,

   ano, platí to stále - spíš to vypadá tak, že už jí NIKDY nebudu znovu otevírat - ale, nikdy neříkej nikdy! :-)

   Vymazat
 6. Dobrý deň. Vedeli by ste mi poradiť, potvrdiť či to je kridlatka?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den,

   myslíte posoudit fotografii? Nebo jak to myslíte?

   Vymazat
 7. Dobrý deň, áno podľa foto, dalo by sa?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den Zuzano,
   jestli myslíte rozlišení třeba japonské křídlatky od české, tak to si nejsem jistá, to je asi jistější vidět naživo (ale u některých exemplářů by se to určitě dalo). 😊

   Vymazat
 8. Ďakujem za perfektné doplnenie informácií o tejto potvorke.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Po-po-potvůrka podivná? To bylo v nějaké pohádce. :-)
   Rádo se stalo, pane Jozefe. Přeji příjemný zbytek posledního víkendového dne.

   Vymazat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊