Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

sobota 29. července 2017

Řepkový olej zdravý či zdraví škodlivý (1): STUDIE

Namítnete-li, že řepkový olej vůbec nepoužíváte, a tudíž ani nejíte, vyvedu vás hned z omylu, řepkový olej ZCELA JISTĚ KONZUMUJETE, aniž byste o tom věděli! Seznam potravin zdaleka není úplný a výrobky jsem vybrala čistě namátkově, čtěte složení toho, co jíte!
 • housky, rohlíky, v některých druzích chleba (v obyčejném chlebu nebývá), balený chleba a jiné pečivo (všimněte si, že u této firmy je ve složení housek, které jsou uvedeny jako „běžné pečivo“, místo řepkového oleje či margarínu s řepkovým olejem zdravější sádlo!), kupovaný houskový knedlík
 • rybí produkty (makrela nebo některé sardinky v oleji, filety v různých omáčkách,

To vše obsahuje řepkový olej. Pokud je řepkový olej částečně nebo plně ztužený (a to bývá v jemném pečivu docela častým jevem), je to opravdová „lahůdka“ plná nezdravých TFA (trans-mastné kyseliny). Ostatně, o TFA vyjde celý samostatný díl.

Další zradou je, že ROSTLINNÝ OLEJ je často (ne vždy!) krycí synonymum pro olej řepkový (zde to názorně jedna firma popisuje).
řepkový olej  
Já řepkový olej nekupuji. Řepka obsahuje hned několik antinutričních látek (látky snižující využitelnost živin) a původně se používala k výrobě oleje na svícení (až do pozdního středověku) nebo jako krmivo, nikdy ne ke konzumaci, to až od druhé světové války. Dnes se kromě potravinářství přidává řepka do motorové nafty nebo slouží k výrobě barev, laků a tenzidů (např. mýdel). Ti z vás, kdo si stále kupují řepkový olej procházející mnoha úpravami, aby vůbec byl poživatelný, by měli zbystřit.

Studie, které jsem našla, se vám nejspíš líbit nebudou. Možná i to je jeden z důvodů, proč jsou ty nejdůležitější studie širší veřejnosti zpřístupněny často až po mnoho letech. Také klíčová slova, podle kterých se tyto studie dají dohledat, jsou omezená. Pokud by vám vadilo, že se jedná jen o výzkumy na zvířatech, tak věřte, že studií na lidech se hned tak nedočkáme, na řepkovém oleji závisí příliš mnoho finančních toků. Jak se podotýká v jedné studii, rozsáhlejší výzkum byl před lety zastaven, protože řepkový olej se masívně rozšířil do obchodní sítě. Pokusy na lidech přesto běží už dávno, vy, co si „řepkáč“ kupujete, se na nich podílíte, jen tam nestojí nikdo, kdo by ty ošklivé výsledky zapisoval.

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

S T U D I E :


Protože článek je dlouhý a občas ho doplním aktuální studií, rozhodla jsem se ho dodatečně rozdělit: V této části ponechám studie o řepkovém oleji, abych vás navnadila na jeho ne-zdravost, a až potom si ve druhé části povíme něco o složení. Proto, nerozumíte-li některým odborným výrazům, nezoufejte, vše bude vysvětleno v druhém dílu.

 

Dvounulka (Canola) také není nevinná


Výzkum ukazuje, že ani dvounulové odrůdy řepky s nízkým obsahem kyseliny erukové a glukosinolátů nezabrání některým nežádoucím změnám na srdci: U kuřat, krmených ŠROTEM (tedy ne olejem!) z Canoly nebo řepkovým extrahovaným šrotem, se v srdeční tkáni objevila degenerace svalových vláken, i když relativní hmotnost srdce byla stejná jako u kontroly (Barrett et al.,1998: Alkaline heating of canola and rapeseed meals reduces toxicity for chicks). Je pravda, že řepkový šrot NENÍ rozhodně totéž, co řepkový olej. Ale znáte jinou plodinu, která má při zkrmování, bez složitých extrakčních technik, tak škodlivé účinky, jako řepka??

I další studie prokazuje významné histopatologické změny (viz studie Radwan S.Farag et al., 2010) ve tkáních srdce, ledvin a jater potkanů po požití řepkového oleje Canola s „výhodným poměrem omega-3 mastných kyselin“. Naproti tomu prozánětlivý slunečnicový (obyčejný, ne high oleic!) olej JAKO JEDINÝ nevykázal před smažením ŽÁDNÉ patologické změny ani v jednom ze sledovaných orgánů. Při konzumaci těchto olejů po smažení byly změny v orgánech u všech olejů, tj. i u slunečnicového, a narůstaly spolu s dobou smažení (kromě řepkového a slunečnicového byl zkoumán i palmový olej).

 

Jak se rychleji dostat do nebe aneb Řepkový olej


Ve studii „Effect of Rapeseed and Dietary Oils on the Mean Survival Time of Stroke-ProneSpontaneously Hypertensive Rats” (Huang, Naito et al., 1995) byl použit speciálně vyšlechtěný kmen potkanů, SHR-SP (Spontaneously Hypertensive Stroke Prone Rat) s vysokým krevním tlakem a vyšší náchylností k mrtvici. Potkani byli krmeni přídavkem rostlinných olejů, mj. i řepkovým olejem s nízkým obsahem kyseliny erukové, tj. tím samým, který je na pultech obchodů. Do nízkotučné potravy byly přidávány rostlinné oleje o koncentraci 5% nebo 10% hmotnosti. A můžete hádat třikrát, co se stalo: Skupina krmená řepkovým olejem Canola (nízký obsah jak kyseliny erukové tak glukosinolátů) vykazovala zhruba poloviční dobu přežití (50-59%)!

Mrtvice s postižením končetin nastala u 2 ze 16 potkanů krmených řepkovým olejem, trombotické změny byly detekovány u 2 ze 6 potkanů z „řepkové“ skupiny. Žádné z těchto změn nenastaly ve skupinách krmených sojovým nebo perilovým olejem.

Nejčastější příčinou smrti bylo krvácení do mozku, tj. mrtvice. Žádné z těchto změn se neobjevily u perilového ani sojového oleje. U sojového oleje byla doba přežití 78—106%, kontrolní skupina s perilovým olejem vykazovala 100%. Z těchto výsledků vyplývá, jak se vysloveně uvádí v této (i další, navazující) studii, že řepkový olej pravděpodobně obsahuje ještě JINÉ zdraví škodlivé sloučeniny, než jen kyselinu erukovovou a glukosinoláty. Mimochodem, tato studie byla zveřejněná v prosinci 1995, pro veřejnost se ale stala dostupnou až v říjnu roku 2008!

.

„High oleic“ oleje s vysokým podílem olejové kyseliny jsou stejně škodlivé, jako řepkový olej, zejm. ve spojení se solí


V navazující studii Unusual effects of some vegetable oils on the survival time of stroke-pronespontaneously hypertensive rats (Huang, Watanabe et al. z roku 1997, stále ještě není zpřístupněná celá) se zkoumaly i další oleje. V 10%ní koncentraci (přičemž konvenční dieta obsahuje jen 3 %) zkracovaly „high oleic“ odrůdy světlicového a slunečnicového oleje dobu přežití potkanů srovnatelně s řepkovým olejem, tj. o 50 - 59 %! High oleic“ odrůdy jsou ty s vysokým obsahem kyseliny olejové, které se používají, aby se oleje tolik nepřepalovaly a daly se použít i na smažení a fritování (je v nich až 3,5 krát vyšší podíl kyseliny olejové s jednou dvojnou vazbou a naopak až 8 krát nižší obsah nenasycené mastné kyseliny linolové, která má 2 dvojné vazby snadno podléhající nežádoucí oxidaci). Olivový olej na tom byl o něco málo lépe, než olej řepkový.

K pití měly potkani nejprve 1 % roztok NaCl. tj. soli, stejně jako v předchozí studii (tzv. fyziologický roztok má koncentraci velice blízkou, 0,9 %). Když byl pak 1% NaCl nahrazen vodou z vodovodu, doba přežití potkanů se prodloužila zhruba o 80%! Za těchto podmínek bez nadbytečné soli zkracoval olej z řepkového oleje a pupalkový olej čas přežití o 40% (ve srovnání s perilovým a rybím olejem). Sádlo, sójový a „high oleic“ světlicový olej s poměrně vysokým poměrem omega-6/omega-3 zkrátily dobu přežití jen zhruba o 10%.

Několik faktů o soli (nejen) v ČR: namísto 5 g denně zkonzumujeme 3 x více soli! Hůř už na tom jsou jen Maďaři. V Německu, Rakousku a Švýcarsku se spotřebuje jen 6 g. Z toho plyne, jak nebezpečné je ládování se solí, která na nás číhá zejména v masných výrobcích a sýrech a také v některých konzervovaných potravinách. O slaných křupkách, brambůrcích nebo arašídech nemluvě. Skrývá se ale i v minerálních vodách, nebo zákuscích.

Ještě poznámka k perilovému oleji: Jeho konzumace prodloužila život normálních potkanů o 10 % a těch s hypertenzí a sklonem k mrtvici (SHR-SP) dokonce o 15 % ve srovnání se světlicovým olejem.

.

Po řepkovém oleji změny v chování?


V jiném experimentu (str. 4) s myšmi krmenými různými rostlinnými oleji (světlicový, kukuřičný, sojový, řepkový a perilový) vykazovala skupina krmená řepkovým olejem nápadné změny v chování.


Řepkový olej a poruchy paměti: souvislost s Alzheimerovou demencí, nová studie prosinec 2017


Řepkový olej opět „zazářil“ a vlastně (ne)překvapil. Nová philadelphská studie z prosince 2017 (Lauretti a Praticò) ukazuje, že podporuje Alzheimerovu nemoc. Naproti tomu olivový olej získal další plusový bod, protože se ZDÁ, že naopak proti tomuto typu demence chrání. Přímé porovnání řepkového a olivového oleje v jedné studii však provedeno NEBYLO, což je přinejmenším zvláštní, protože to by mě, být vědcem, napadlo již před lety jako první. Výrobci řepkového oleje šli z takové studie samozřejmě do vývrtky a vehementně se brání.

Tito dva vědci zkoumali, jaký vliv bude mít na myši s Alzheimerovou demencí pravidelná a dlouhodobá konzumace řepkového oleje. Po 6 měsíců dostávala jedna skupina myší potravu obohacenou tímto ne-zdravým a silně propagovaným produktem. Přepočítáme-li to, dávka byla stejná, jako kdyby člověk dostal 2 lžíce řepkového oleje denně. A to NENÍ MOC! A co myslíte, že se stalo?

Řepkový olej vedl nejen k výraznému vzestupu tělesné hmotnosti, ale zhoršily se i biomarkery pro Alzheimerovu demenci, byl snížen počet kontaktů mezi neurony a prokazatelně byla zasažena i tzv. pracovní paměť.  Je to právě ta část paměti, která nám umožňuje po velmi krátkou dobu určitou informaci v paměti udržet. Díky ní jsme si například schopni zapamatovat před vyťukáním telefonní číslo. Nebo se vymotat z bludiště. A právě v bludišti myši přikrmované řepkovým olejem pohořely.

A co tvrdí odpůrci: Nárůst hmotnosti je prý způsoben dodatečnými kaloriemi v řepkovém oleji (z části je to možné, ale pochybuji, že to bude jenom tím). A protože nebylo čím argumentovat, tak se opět ozvalo staré známé: Model s myšmi se na člověka nedá jen tak přenést. Určitě ne beze zbytku. Ale může to mnohé NAPOVĚDĚT. Možná by bylo vhodné, aby byli příště sami odpůrci podrobeni pokusu a byl jim tento řepkový „všelék“ po dobu minimálně půl roku podáván. Pak by se vidělo, jak moc by pookřáli, když je řepkový olej tak zdravý.

Z toho plyne jediné: Ten, kdo již Alzheimerovou demencí trpí, by se měl řepkového oleje naprosto vzdát. Což je ale, jak ukazuje úvod tohoto článku, dnes téměř nemožné, pokud jíte pečivo a další potraviny. Protože řepkový olej, najdete téměř všude. Vždyť je tak levný, no nekup to, když je v akci!
.

Řepkový olej, cholesterol a ateroskleróza


V další studii z roku 2017 bylo 88 Wistar potkanů rozděleno do 4 skupin. Jedna skupina byla kontrolní a dostávala krmivo po dobu 4 týdnů bez přídavku oleje. Druhá skupina byla krmena hydrogenovaným olejem osahující palmový olej (tj. ztužený tuk), třetí čistým palmolein-palmovým olejem a čtvrtá skupina si dopřávala řepkový olej canola.

Nejnižší hladinu cholesterolu vykazovala skupina krmená jakým olejem? Žádným, tedy kontrolní skupina! Hladinu cholesterolu ovlivňovaly negativně tedy všechny 3 testované oleje.  Řepkový olej tedy přispívá ke zvýšení rizika aterosklerózy.

.

SHRNUTÍ A POROVNÁNÍ ŘEPKOVÉHO OLEJE S OSTATNÍMI OLEJI

Z uvedených studií je jasně vidět, že řepkový olej je nezdravý a vždy prohrává na celé čáře, kdežto světlicový olej s vysokým podílem kyseliny olejové jen v kombinaci se solí. Pokud si budete chtít koupit slunečnicový olej, pak ten obyčejný, NE „high oleic“ se zvýšeným obsahem kyseliny olejové. Nezapomeňte, že tento obyčejný slunečnicový olej se nehodí k tepelné úpravě, ale jen do salátů!

Když se nad tím zamyslíme, z mnoha střípků se složí obraz, z něhož vyplývá, že ne všechny šlechtitelské změny v rostlinách přinášejí užitek. Nejde jen o řepku nebo slunečnici, i šlechtěná pšenice, která dává vyšší výnosy je vysoce problematická, co se týče potravinové intolerance. Příroda si do toho prostě nedá jen tak mluvit a trestá nás za naši chtivost. Rovnováha je křehká, když někde přidáme, snadno se stane, že jinde začne něco chybět - a domeček z karet se může celý sesypat.

2. část se zabývá zejména složením řepkového oleje.
.

Rozšiřující literatura (odkazy na zdrojové texty jsou přímo v článku, zde jsou uvedeny jen ty nejdůležitější):

21 komentářů:

 1. Tak když už nebudeme po řepkovém oleji dobře vyživení třeba aspoň budeme hezky svítit :-).

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak si tak představuju, jak MOC bude pan Babiš svítit... Ten přesvítí i lampy na operačním sále! 😀

   Vymazat
 2. Jaj, jdu radši spát, už nevidím ani na správné čárky ve větě...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jo, spánek je myslím dobrý nápad. A mimochodem, já mám asi tak dvacetkrát horší skóre chyb, než ty. 😊

   Vymazat
 3. Jsem na slunečnicovém oleji, protože tepelně upravený řepkový i olivový mi smrděj. Taky jsem průběhem let došla k názoru, že zdravé a nezdravé jídlo je relativní (zhusta ničím nepodložený) pojem a že "nezdravé" jídlo snězené s chutí je lepší, než "zdravé" jídlo snězené s odporem. :-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A víš, Alko, že podobně to říkám i lidem, když jim něco "zakážu"? Jak jsem nedávno psala, nejsem pro absolutní zákazy, pokud to jen trochu jde. Pokud by to mělo člověka moc stresovat, ať si jednou za čas dopřeje. Pak se na to bude těšit s o to větší chutí. 😊

   Vymazat
 4. Tak já se přihlásím, aby dělali pokusy na mně...budu pokusná blondýna.
  O skóre mi chyb bychom měli pomlčet, ale jednoznačně za ně může řepkový olej, v mládí se na ničem jiném nesmažilo.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Á, SimiBel to rozlouskla! 😀
   Přihlásíš? Chceš si snad zkrátit život na polovinu??? 😱
   Hele, tak to ne! Kdo by pak psal ty zábavné články?! To by teda nešlo! 😀

   Vymazat
 5. Chtěla jsem napsat MÝCH CHYBÁCH....ACH JO

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No vidíš, kdybys to nenapsala, přebytečného "mi" bych si ani nevšimla. 😊

   Vymazat
 6. Do salátů dávám olivový, smažím na sádle...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to jsi jeden z mála osvícených. 😊

   Vymazat
  2. Mimochodem, vypadla mi v tom množství informaci dost důležitá věc (dala jsem to dodatečně hned do úvodu): skoro každý, kdo konzumuje rohlíky (záleží na výrobně), konzumuje řepkový olej!

   Vymazat
 7. Používám maximálně pár kapek na smažení, ale chápu no :)
  A teď o pivečku :)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tak to smažení na pár kapkách bych chtěla vidět. Je Vás škoda... 😉
   O pivu můžete napsat Vy, když ho máte tak rád, co? 😊

   Vymazat
  2. Minimálně dva důvody mi zahrazují cestu k podobnému článku na téma pivo - nejsem bohužel nezaujatý - je to stejné, jako kdyby si hráč Baníku vzal píšťalku a dělal by rozhodčího při zápase Baník - Sparta :-) a druhý důvod, nejsem schopný posoudit škodlivost piva na organismus...

   A těch pár kapek - já skoro vůbec nesmažím ;-) Ale jak tak přemýšlím, jsem velký konzument rohlíků a o těch tucích uvnitř jsem moc nepřemýšlel... Jak moc byste popsala jejich vliv na tělo?

   A mimo mísu - jak se Vám "bydlí" na blogspotu :)?

   Vymazat
  3. "Jak moc byste popsala jejich vliv na tělo?"
   Milý Matýsku, do roka a do dne... 😉 😀

   Na Blogspotu je samozřejmě líp, hlavně kvůli technickým vymoženostem. Jediné, co je tu horší, je způsob komentování, ale vzhledem k tomu, že tohle je blog zaměřený primárně na informace, mi to nevadí - a chodím "blbnout" na jiné blogy. 😊

   Vymazat
 8. Takže já se vlastně úplně v pohodě můžu dožít stovky:-))
  Henrieta

  OdpovědětVymazat
 9. Zdravím ve spolek, zajímavý článek. Rafinovaným olejům, řepkovému, slunečnicovému a podobným, se pokud možno oklikou vyhýbám. Zato mám rád různé panenské léčivé oleje, zajímám se o jejich účinky na zdraví, používám je, něco o nich i vím, a tak jsem si dovolil o těch nejvýznamnějších z nich také sepsat článek. Třeba bude někomu z vás k užitku. Nedělám reklamu, jen pro svoji radost šířím osvětu. Zájemci najdou článek tady: http://www.beznudle.cz/lex-cz-blog-0006.html

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer,

   Váš web jsem letem světem prolétla a velice se mi líbí, odkaz tu rozhodně nechám. 😊

   Vymazat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊