Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

středa 7. června 2017

Očkování: Autismus, alergie, ADHD? Nová studie, nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky očkování a zatajování informací v lékařských výzkumech. Opravdu je něco takového v dnešní době možné?  Je kombinovaná MMR vakcína (proti spalničkám, příušnicím zarděnkám), očkování proti Haemophilus influenzae b nebo hepatitidě B účinné? Může očkování způsobovat autismus?

Pokud byste se do mě chtěli hned pustit, že jsem proti očkování, tak vás opravím. Nejsem proti očkování jako takovému, ale polyvalentní vakcíny (tři, šest nebo více látek najednou) nepovažuji za šťastné řešení. V tomto článku se tedy nejedná o otázku, zda očkovat, či ne, ale spíše kdy, jak a čím.
inječní stříkačka s jehlou

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

VÝMĚNA AKUTNÍCH NEMOCÍ, Z NICHŽ NĚKTERÉ MOHOU OHROZIT I ŽIVOT, ZA TY CHRONICKÉ?

.
V časopise Frontiers byla 21. 11. 2016 vydána online studie Vaccination and Health Outcomes: A Survey of 6- to 12-year-old Vaccinated and Unvaccinated Children based on Mothers’ Reports spojující autismus a jiné neurologické problémy s očkováním (Dr. Mawson). Tato studie ukazuje rizika vakcín v dlouhodobém časovém horizontu a formuluje kacířskou myšlenku, že neočkované děti jsou zdravější, než ty očkované, zvlášť, co se týče chronických onemocnění, jako jsou alergie (včetně atopického ekzému a alergické rýmy), specifické poruchy učení (LD), ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), poruchy autistického spektra (PAS) nebo jiné neurovývojové poruchy (NDD, Neurodevelopmental disorder).

Z hlediska zájmů výrobců vakcín to byla katastrofa. Za 4 dny měla tato studie 80 000 zobrazení. Po 7 dnech však byla stažena, s odůvodněním, že studie NEBYLA publikována, ale pouze předběžně akceptována a že bude podrobena dalšímu přezkoumání. A protože prý nikdy nebyla publikována, ani nemůže být stažena…
.

CENZURA SVĚTEM VLÁDNE, V OČKOVÁNÍ DVOJNÁSOBNĚ

Kdyby studie nevadila, proč by se jinak kompetentní místa pokusila vše zakrýt a odstranila i Google cache (když se článek smaže, zůstane ještě nějaký čas v cache mezipaměti a odtud si ho lze přečíst, viz můj článek)? A zde jsou usvědčující printscreeny (1, 2, 3).

V květnu 2017 byl učiněn nový pokus o publikování v časopise Journal of Translational Science pod názvem “Pilot comparative study on the health of vaccinated and unvaccinated 6- to 12-year-old U.S. children”, ale i tento časopis tuto studii stáhl. Tedy nejprve. Protože pak se bez vysvětlení objevila znovu. Jak dlouho tato studie „přežije“, to je ve hvězdách (a v hlavách mocných).
.

ALERGIE, AUTISMUS A ADHD ANEB PROČ MAWSONOVA STUDIE TOLIK VADÍ

Epidemiolog Dr. Anthony Richard Mawson, občan USA, narozený v Anglii, má na svém kontě 59 publikovaných prací v různých časopisech.  Zmíněná studie zkoumala pomocí dotazníku zdravotní stav 666 dětí (405 z nich bylo očkovaných a 261 neočkovaných).

V USA je doporučeno očkování proti těmto 14 nemocem: záškrt, tetanus, dávivý kašel, virová hepatitida A a B, dětská obrna, spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice, pneumokok (Streptococcus pneumoniae), chřipka, Hemophillus influenzae b a rotaviry. Děti v USA tak do svých šestých narozenin obdrží až 50 dávek vakcín.

U očkovaných dětí (ať už plně: 197 dětí -  či částečně:  208 dětí) se sice sníží pravděpodobnost, že onemocní planými neštovicemi nebo dávivým (černým) kašlem, zato se zvýší jejich celková nemocnost, potřeba antibiotik, pravděpodobnost neurovývojových poruch (NDD, Neurodevelopmental disorder) včetně poruch autistického spektra, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou), alergie, zápalu plic nebo zánětu středního ucha.

PŘEHLED MAWSONOVY STUDIE: 

Očkované děti měly ve srovnání s neočkovanými zvýšené riziko alergické rýmy (30 krát!!!), zápal plic (5,9 krát), specifických poruch učení (5,2 krát), autismu (4,2 krát), ADHD (4,2 krát), zánět středního ucha (3,8 krát), jiných alergií (3,9 krát), neurovývojových poruch (3,7 krát), atopického ekzému (2,9 krát) nebo nějakého chronického nemocnění (2,4 krát). 

Studie A. R. Mawsona žádnou souvislost zánětlivých onemocnění střev s vakcinací neprokázala, na rozdíl od Wakefieldovy studie, viz níže. 

Mimochodem, u nás by výzkum mohl dopadnout jinak (lépe), protože se neočkuje proti tolika chorobám, jako v Americe. 
.

ÚČINNOST VAKCÍN V MAWSONOVĚ STUDII

Velice zjednodušeně lze říci, že vakcíny dopadly ve výzkumu jako sedláci u Chlumce (nebyla však zkoumána účinnost jednotlivých vakcín, ale vakcinace jako celek!), navíc se v USA neočkuje proti 9, nýbrž proti 14 nemocem (a to nepočítám vakcínu proti HPV):

1. MMR VAKCÍNA k očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám (v ČR se používá Priorix od GSK, tj. GlaxoSmithKline - obsahuje snad méně pomocných látek; protože legislativa nevyžaduje uvádět zbytkové látky z výroby, jako zbytky antibiotik, formaldehydu, rtuti, živné půdy, není jisté, že je tato vakcína lepší; M-M-RVAXPRO od Merck):
 
 • Počet onemocnění spalničkami a příušnicemi nevykazoval ve skupině očkovaných dětí ŽÁDNÉ rozdíly, výskyt zarděnek byl sice o něco nižší, ale rozdíl byl statisticky nevýznamný.

Tetravakcína, kde jsou oslabené, ale živé viry dokonce 4 nemocí (navíc obsahuje proti MMR vakcíně ještě vir planých neštovic), je ProQuad nebo Priorix-Tetra. V ČR není očkování proti planým neštovicím (varicella) povinné. Rovnou uvedu, že nejsem příznivcem kombinovaných vakcín proti více nemocem najednou. Méně je někdy více.

Vakcína MMR obsahuje koktejl 3 oslabených, ale živých virů. Metaanalýza (Demicheli) týkající se MMR vakcíny (dohromady se dávají poznatky z mnoha studií) z roku 2012 z Cochranovy databáze, kde jsou soustředěny nejkvalitnější zdroje, v závěru mj. uvádí, že studie týkající se bezpečnosti MMR vakcíny jsou „do značné míry nedostatečné“.

Podobně jako u jiných mikrobů, i u příušnicového viru (parotitis) dochází v populaci k změně ve výskytu sérotypů - vakcíny, které obsahují jiné sérotypy, než ty „aktuální“, jsou tím pádem méně účinné nebo neúčinné. Zajímavý rozbor příušnic je zde.

Pozn.: Od roku 1969 se v ČR očkuje proti spalničkám, od roku 1986 proti spalničkám a příušnicím a v roce 1995 přibyly ještě zarděnky.

Jednotlivé vakcíny, podle všeho, už nejsou k mání, viz Vakciny.net, kde je aktuální přehled registrovaných přípravků a jsou tam volně dostupné ke stažení dokonce i příbalové letáky těch bývalých, u nás již neregistrovaných vakcín.

2. PNEUMOKOKOVÁ VAKCÍNA (vakcína proti pneumokokovi v ČR: Prevenar 13 od Wyeth obsahující 0,125 mg hliníku nebo Synflorix od GlaxoSmithKline s 0,500 mg hlinitých solí, Pneumo 23 od Sanofi sice hliník neuvádí, zato na prvním místě v pomocných látkách stojí jedovatý fenol) a vakcína proti Hib, tj. HAEMOPHILUS INFLUENZAE B (v ČR v hexavakcíně Infanrix Hexa od GlaxoSmithKline nebo Hexacima od Sanofi):

Pneumokok neboli Streptococcus pneumoniae vyvolává ve 20% zápal plic (pneumonia) a dále: hnisavý zánět mozkových blan (meningitida ), zánět středního ucha (otitis media) aj.

Haemophilus influenzae b vyvolává kromě epiglottitis (zánět hrtanové příklopky) zápal plic, zánět středního ucha, zápal mozkových blan aj.

 • Riziko zápalu plic se u očkovaných dětí zvýšilo 5,9 krát, což mluví samo za sebe. Co se týče meningitidy (zánět mozkových blan), mezi skupinou očkovaných a neočkovaných dětí nebyl objeven ŽÁDNÝ rozdíl. Je třeba dodat, že jak zápal plic, tak zánět středního ucha není způsoben jen těmito dvěma původci.

K tomu se váže jedna velmi důležitá věc: už nějaký čas je na vzestupu jiný typ Haemophilus influenzae, než Hib a opět se začly objevovat epiglotitidy (zánět hrtanové příklopky). To totiž zmíňuje mj. i Mawsonova studie: když se začne jednostranně útočit na určitého mikroba, sice snížíme jeho počty, zároveň to „prázdné“ místo velice brzy obsadí někdo jiný. A hra s vakcínami může začít znovu, pěkně od začátku.

KTEROU HEXAVAKCÍNU VYBRAT? Infanrix Hexa obsahuje mj. hydratovaný hydroxid hlinitý (0,5 mg Al3+) a dále jako fosforečnan hlinitý (0,32 mg Al3+), tj. více hlinitých solí, než Hexacima. Složka proti černému (dávivému) kašli má naopak 3 komponenty, což by snad mělo být výhodnější. Také existuje na trhu ČR déle a je tedy více vyzkoušená.

Hexacima obsahuje sice 0,6 mg Al3+ v podobě hydratovaného hydroxidu hlinitého, ale už žádný další hliník.

Infanrix Hib, 4-valentní vakcína (DTaP-Hib) nedávno skončila.

PENTAVAKCÍNA, KDE CHYBÍ SLOŽKA PROTI HEPATITIDĚ B je Pediacel (po výpadku by měla být momentálně opět dostupná); obsahuje 0,33 mg Al3+ v podobě fosforečnanu hlinitého. Vzhledem k nejistotě dodávek výrobce je lépe obstarat všechny 3 dávky najednou (a zkontrolovat jejich expiraci - doba použitelnosti by měla být ještě alespoň 8 měsíců)! Před nástupem do dětského kolektivu se pak musí doočkovat hepatitida B.

Přehled jednotlivých vakcín registrovaných v ČR v rámci povinného očkování včetně příbalové informace najdete zde.

3. VAKCÍNA PROTI HEPATITIDĚ A a B (v ČR povinná pouze vakcinace proti žloutence typu B, která je součástí hexavakcíny).  
.
 • Rozdíl v počtu onemocnění žloutenkou mezi očkovanými a neočkovanými dětmi nebyl ŽÁDNÝ.

K tomu si neodpustím jednu poznámku: Proč se vlastně POVINNĚ očkuje proti hepatitidě B, když se přenáší krví a tělesnými tekutinami (včetně sexuálního přenosu)?? To je u dnešních dětí opravdu tak vysoké riziko promiskuity, nitrožilní aplikace drog nebo piercingu (abych jmenovala alespoň nejčastější možnosti přenosu)? Uvádět akupunkturu jako jedno z rizik mi přijde dost zavádějící, protože v dnešní době už se prakticky všude používají jednorázové jehly (osobně bych si nikdy nenechala píchnout jehly, které byly sterilizovány). 

Zajímavý je i názor prof. MUDr. Romana Prymuly, CSc., Ph.D., epidemiologa, který se věnuje hlavně imunizaci a vakcínám: Riziko nákazy je skutečně nízké, ale nakazit se může i v rodině, kde je chronický nosič viru hepatitidy B či o jehlu na pískovišti.“ (z knihy Lenka Krbcová: Očkování pro a proti).  K tomu mě napadá jen: Kolik takových nosičů v rodinách je a kolik jehel na pískovišti je infikovaných hepatitidou B?

Ještě dodám vlastní zkušenost s očkováním: Na fakultě se povinně očkovalo proti hepatitidě B. Shodly jsme se (4 ženy včetně mě), že po jedné dávce (které?) jsme se vůbec necítily dobře. Konkrétní vakcínu bohužel neuvádím, protože potvrzení o očkování bylo jen v indexu, a já se o tyto věci tehdy ještě moc nezajímala. Naproti tomu povinné očkování v práci vakcínou Twinrix Adult proti žloutence typu A a B proběhlo zcela bez obtíží.

4. VAKCÍNA PROTI CHŘIPCE NEBO ROTAVIRŮM (v ČR Rotarix od GlaxoSmithKline nebo RotaTeq od Merck):

 • Dle výzkumu vakcíny NEPŘINESLY SNÍŽENÍ výskytu chřipky nebo rotavirových infekcí (rotaviry jsou nejčastější původci kojeneckých průjmů).

Co se týče dalšího doporučeného očkování, přehled registrovaných přípravků včetně příbalových letáků najdete zde.
.

CO ZVYŠUJE U VAKCÍN RIZIKO NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ

 • Mawsonova studie prokázala, že co se týče neurovývojových poruch (zejm. autismus), více jsou postiženi chlapci, nebo děti, které mají jinou, než bílou rasu.
 • Předčasný porod byl velmi dlouho považován za HLAVNÍ rizikový faktor pro poruchy neurologického vývoje. Podle studie (A. R. Mawson) samotný předčasný porod není u neurovývojových poruch tím hlavním viníkem. U předčasně narozených dětí, které jsou SOUČASNĚ OČKOVÁNY, se však zvýší riziko poruch neurologického vývoje 6,6 krát.
 • Studie (GoldmanGS, Miller NZ) zas ukazuje, že existuje lineární vztah mezi počtem vakcín podaných najednou a počtem hospitalizací a smrtí. Čím mladší děti v době vakcinace byly, tím vyšší riziko hospitalizace a smrti.
 • Studie "Routine vaccination and child survival: follow up study in Guinea-Bissau, West Africa"(Kristensen, Aaby a Jensen) prokázala, že děti očkované jedinou dávkou vakcíny proti záškrtu, tetanu a černému kašli nebo obrně, měli téměř dvojnásobnou úmrtnost, než děti neočkované. V prostředí s velice nízkými hygienickými standardy a velkou infekční zátěží nebyla vakcínou potlačená imunita schopna zvládnout to, co obvykle. Naopak vakcinace proti tuberkulóze a spalničkám ukazovala pokles mortality (úmrtnosti). Současně ale tato studie dodává, že efekt vakcíny proti spalničkám nemůže být vysvětlen zabráněním infekce spalničkami.

Věděli jste, že podle SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) jsou nahlášeny pouze 2 - 5% vedlejších účinků vakcín?
.

NEDOSTATKY STUDIE Dr. MAWSONA ANEB PRUDKÝ NÁRŮST POČTU AUTISTICKÝCH DĚTÍ

Mawsonově studii je vytýkáno, že otázky kladené pomocí dotazníků byly anonymní. Jenže v roce 2015 použilo samo CDC (Centrum pro kontrolu nemocí a prevenci, Centers for Disease Control and Prevention) u jedné studie (B. Zablotsky, L. I. Black) stejnou metodu!  Tato studie mimochodem uvádí hrozivý, téměř exponenciální, nárůst prevalence autismu (počet onemocnění autismem k určitému datu):

V roce 2011 to bylo 1:80 a v roce 2014 1:45. To znamená, že u 1 dítěte ze 45 novorozenců se vyvine v budoucnu autismus! Z velké části sice lze tento nárůst přičíst odlišné metodě dotazování, ale tak strmý nárůst (viz graf na str. 7 této studie) to stejně dle mého názoru nedokáže odůvodnit.

Metaanalýza Dr. L. E. Taylora (což je rozbor mnoha studií starých mnohdy i několik desítek let, nikoliv tedy nová studie) zahrnující 1,3 miliónu dětí, která byla publikována v časopise Vaccine, je rozebrána zde. Opět jde o upravování dat (mj. částečná duplicita těch „správných“ dat), naproti tomu nezařazení relevantních studií a další praktiky. Tvrzení, že nová meta-analýza „jednoznačně vyvrátila možný vztah mezi očkováním a autismem nebo poruchami autistického spektra“, je tedy značně zavádějící.
.

HISTORIE SE OPAKUJE

Pokus o publikaci nežádoucích účinků MMR vakcíny, který předcházel studii A. R. Mawsona, byl učiněn v roce 2014 (Hooker): Studie, která prokazovala spojitost autismu u chlapců a MMR vakcínou byla stáhnuta - údajně pro chyby v metodice a střet zájmů. Zdá se, že tonoucí se stébla chytá, a každé smítko je dobré. To, co by prošlo v případě oslavy vakcíny, rozhodně neprojde při poukazování rizik vakcinace.

Celá anabáze ale začala už v roce 1998 vydáním vědeckého článku v jednom z prestižních britských lékařských časopisů, The Lancet. Bývalý gastroenterolog a vědec Dr. Andrew Wakefield, prof. John Walker-Smith a jejich tým naznačovali MOŽNOU spojitost mezi MMR vakcínou (proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám), zánětlivým onemocnění střev (IBD, tj. Crohnova nemoc nebo ulcerózní kolitida) a autismem Wakefieldova výzkumu se účastnilo 12 dětí.

Závěr práce zněl: „Ve většině případů se první příznaky objevily po očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám. Je zapotřebí tento syndrom a jeho možnou souvislost s touto vakcínou dále zkoumat.“

Článek byl nakonec pod tlakem výrobců vakcín z časopisu stažen a Dr. Wakefield byl jako vědec dehonestován a při každé příležitosti je dodnes cíleně, a bohužel mnohdy i nepravdivě, očerňován. V květnu 2010 byla Dr. Andrew Wakefieldovi a prof. John Walker-Smithovi odebrána lékařská licence.

Většina spoluautorů se od této studie poté, co vypukl mediální rozruch, zcela distancovala. V roce 2004 bylo 10 Wakefieldových spolupracovníků pod nátlakem anglické lékařské komory (GMC, General Medical Council) donuceno podepsat  prohlášení, které odmítalo, že by očkování způsobovalo autismus (což však výzkum nikdy netvrdil).

Dlužno podotknout, že existuje spojení mezi britským časopisem Lancet a GlaxoSmithKline: Nadřízený Richarda Hortona, šéfredaktora časopisu Lancet, Sir Crispin Henry Lamert Davis, generální ředitel společnosti Reed Elsevier, byl v létě 2003 jmenován nevýkonným členem správní rady v GlaxoSmithKline ohledně rizik MMR vakcíny. Následný hon na Wakefielda, který přitvrdil zejm. na začátku roku 2004, tak byl zřejmě cílený.
.

POKRAČOVÁNÍ WAKEFIELD' S STORY

Prof. John Walker-Smith, spoluautor studie, byl roku 2012 rehabilitován. V roce 2014 podal Wakefield ve státě Texas žalobu za pomluvu proti Brianu Deerovi, Fioně Godlee a časopisu British Medical Journal.

Námitky, že kvůli Wakefieldovi se snížila proočkovanost, nejsou opodstatněné. Wakefield neodmítal očkování jako takové, pouze doporučoval očkování samostatnými vakcínami proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám, které v té době byly v Británii dostupné. Po tomto Wakefieldově doporučení v únoru 1998 vláda na podzim téhož roku zrušila jejich registrace. Došlo k situaci, která se děje v současné době i u nás: než by rodiče nechali očkovat své děti vakcínou MMR, raději nenechali své děti očkovat vůbec. Jako následek pak počet onemocnění spalničkami o něco vzrostl. Wakefield byl lživě obviňován, že své doporučení vydal v době, kdy monovalentní vakcíny nebyly k dispozici.
.

O PATENT NA VLASTNÍ VAKCÍNU PROTI MMR WAKEFIELD NIKDY NEPOŽÁDAL

Pokud si přečtete některé články o Wakefieldovi, jako střet zájmů by se mohla jevit skutečnost, že sám údajně podal žádost o registraci patentu na vakcínu proti spalničkám (nebo proti zarděnkám) před zveřejněním studie v časopise Lancet. Jenže při bližším zkoumání vyjde najevo, že ve skutečnosti nešlo o vakcínu podporující tvorbu protilátek a sloužící k očkování dětí, ale o tzv. transfer-faktor, který posiluje buněčnou imunitu. Měl snížit riziko komplikací při onemocnění viry spalniček, příušnic nebo zarděnek. Navíc vlastníkem nebyl Wakefield, nýbrž Royalty Free Hospital School of Medicine. Je ale pravda, že se v textu žádosti uvádí i MMR vakcína a její nežádoucí účinky, včetně autismu a IBD. Tudíž by to někdo mohl interpretovat, jako snahu o diskreditaci MMR vakcíny a navazující prodej vakcíny jako "protiléku".

Dále je Wakefieldovi podsouváno, že děti do studie mu dodávali právníci, kteří chtěli žalovat výrobce vakcín. Ve skutečnosti A. Wakefield vykonával funkci soudního znalce v mnoha procesech proti výrobcům vakcín z pověření rodičů autistických dětí.

Možná metody výzkumu Wakefielda nebyly tak křišťálově čisté, jak nám předkládá. V některých věcech je ale zcela jistě nevinný. Podstatná je však jiná věc: Wakefield vyvolal diskusi o rozumné vakcinaci.
.

I V RAKOUSKU SE UPALOVALY ČARODĚJNICE

V roce 2009 dostal štýrský lékař Johann Loibner kvůli opakované kritice očkování doživotní zákaz vykonávání lékařského povolání, ze seznamu lékařů byl vyškrtnut a musel ukončit svou praxi. Jeho kolegyni byla udělena důtka lékařskou komorou, proto se k záležitostem očkování raději přestala vyjadřovat. Díky nejvyššímu soudu mohl tento praktický lékař po 4 letech soudních pří znovu otevřít svou ordinaci.
.

DĚLAT SOUDNÍHO ZNALCE U OČKOVÁNÍ JE NEBEZPEČNÉ ANEB OPĚT VELKÁ BRITÁNIE

Stačí i jen svědčit v problematice očkování u soudu - a rázem může být váš lékařský diplom v ohrožení, jak se přesvědčila Dr. Jayne Donegan. Dr. Jayne Donegan byla po kritice očkování obviněná z „vážného pracovního pochybení“.

Dala totiž do souvislosti informace a grafy, které nikdy neměly spatřit světlo světa. Zjistila, že pokles úmrtnosti na infekční nemoci, proti nimž existuje očkování, nastal ještě PŘED tím, než byly zavedeny vakcíny v 50. - 60. letech 20. století (pertussis - černý / dávivý kašel) a na konci 60. let (morbilli - spalničky).
.

DÍKY MOCI-KRTKA SE RYJE VŠUDE
Není rytí jako rytí.  Pořad je bod po bodu rozcupován zde.  

Reakce spolku ROZALIO na článek ve ZD k pořadu ČT Nedej se plus
.

JAK SE DĚLAJÍ STUDIE ANEB VÝZKUM V NĚMECKU

A. R. Mawson se svou studií učinil průlom v tom, že se jedná o posuzování očkovaných dětí proti neočkovaným. Obvykle je totiž ve výzkumech kontrolní skupina také očkovaná (jinou vakcínou, než tou, na kterou se provádí studie). Další variantou je, že „kontrolní skupina“ se od sledované liší jen tím, že dostane o jednu vakcínu navíc. To vše samozřejmě zkresluje výsledky studie. A pak je tu jedna zcela zásadní věc: výrobci nemusejí při registraci předložit VŠECHNY provedené studie. Běžně se samozřejmě předkládají jen ty příznivé, proč sám sobě podrážet nohy, když vše je legální. Je to podobné, jako když házíte kostkou tak dlouho, dokud vám nepadne šestka.

Co ale dělat, když se provede studie a výsledky vyjdou přesně opačné, než jaké se očekávaly? KiGGS studie z roku 2012 je nejrozsáhlejším výzkumem o zdravotním stavu dětí v Německu, jaký byl doposud proveden. Zúčastnilo se ho 18 000 osob a porovnával očkované a neočkované děti. Došel k neočekávanému výsledku - a ukázal totéž, co Mawsonova studie: neočkované děti jsou zdravější, zejm. co se týče alergické rýmy, atopického ekzému, alergie na nikl, ADHS, skoliózy, zánětu středního ucha, zápalu plic, četnosti infekčních onemocnění nebo nutnosti logopeda a nošení brýlí. Navíc, znovu se objevuje fakt, že čím víc vakcín dítě dostane, tím hůře.

To se ale „nehodilo do krámu“ farmaceutickým koncernům, takže se použily statistické fígle, jak zjistila Angelika Müller, čtyřnásobná matka a také informatik. A protože to samo o sobě nestačilo, použily se i jiné triky, jako např. svévolné vyloučení dětí migrantů. Tam, kde to bylo pro vakcinaci výhodné, byli migranti započteni. Zajímavá matematika, obrázek si jistě uděláte sami. Šéfredaktor časopisu Lancet Richard Horton v dubnu 2015 napsal, že zhruba jedna polovina z publikovaných studií je nepravdivá).

Více o této problematice najdete v mém starším (a výjimečně krátkém 😉) článku, který jsem doplnila o nová fakta.
.

SVĚT NENÍ JEN ČERNOBÍLÝ ANEB KOMPROMIS

Po přečtení mnoha článků (v seznamu na konci článku jsou jen ty nejrelevantnější), musím říct, že překrucování faktů jde velice dobře oběma stranám. A nikdo se nesnaží najít, jak z toho ven. Bylo by už na čase uznat, že kombinované polyvalentní vakcíny proti několika nemocem opravdu mnohdy nejsou to nejlepší pro děti a připustit, že soli hliníku nejsou ideálním adjuvans ve vakcínách (látka zvyšující antigenní vlastnosti očkovací látky). Místo toho, aby se hledalo nějaké řešení a očkování se lépe naplánovalo, jedna strana neustále napadá druhou.
.

POKUD OČKOVAT, TAK KDY A JAK?

 • Volba značky podle složení:
Všimli jste si, že některé propisovačky moc nepíší? V každé není dobrá tuha. Některá propisovačka nám může i pěkně zašpinit ruce. Podobné je to s vakcinací: uvažte, zda ta která značka je pro vaše děťátko to pravé ořechové. Každý z nás je jiný, a proto má i jiné potřeby. Spousta z vás má dobrou intuici. Nebojte se ji použít!
 • Nedonošenost: 
Termín očkování počítejte vždy podle původně plánovaného termínu narození!
 • Od kdy očkovat:
Někteří pediatři doporučují očkovat v momentě, kdy dítě zvedá hlavičku. Jak se ale přesvědčila MUDr. Ludmila Eleková na vlastním synovi, ani to u některých dětí není řešením. Nejzazším termínem pro povinná očkování je 9 týdnů. Mnoho pediatrů však přiznává, že tento věk je příliš nízký. Se stářím dítěte vyzrává i jeho imunitní systém. Není zanedbatelná ani vyšší hmotnost dítěte při pozdějším očkování (relativní dávka se tak díky vyšší hmotnosti sníží).
 • Individuální úprava očkovacího kalendáře:
Zajímavý je rozhovor s lékařem Jiřím Mařádkem, který postupoval velmi radikálně. Svého syna nenechal očkovat podle očkovacího kalendáře, ale vynechal z něho 7 nemocí. Vakcíny si objednal z Rakouska, protože v ČR žádná alternativa nebyla (a není). Ponechal jen očkování proti tetanu, tuberkulóze a záškrtu. 
 • Nikdy nedávejte dítěti před nebo po očkování paracetamol (Paralen)!, radí MUDr. Eleková.
V nejhorším podejte ibuprofen (Ibalgin, Brufen aj.).
 • Očkujte jen ZCELA zdravé dítě:
Oficiálně se sice uvádí, že lehké nachlazení není kontraindikací, já bych to ale nebrala na lehkou váhu. Doporučuje se minimálně 14 dní bez příznaků, kam se počítá i obyčejná rýma (MUDr. Eleková uvádí dokonce 1 měsíc).

Vyvstává otázka, kolik benefitu vakcíny skutečně z dlouhodobého hlediska přináší a jestli by nebylo na čase některé vakcíny z očkovacího kalendáře vyškrtnout namísto přidávání nových. S tím velmi úzce souvisí lepší rozdělení očkování v čase, tj. neočkovat příliš brzy. Pokud se vám na dítěti něco nezdá, nenechte se pediatrem zastrašit, stůjte si za svým a očkování odsuňte.  
 • Do kdy nejdéle dítě očkovat?
Vyhláška (a její novela), pokud vím, zatím neupravuje nejzazší termín očkování (názory se ale různí). V připravované novele platné vyhlášky o očkování č. 299/2010 Sb. a 537/2006 Sb. bude pravděpodobně uveden i nejzazší termín očkování: 1. dávka MMR vakcíny by se pak aplikovala od 15 do nejpozději 18 měsíců (pokud by neexistovala nějaká zdravotní kontraindikace), viz tento článek převzatý ze Zdravotnických novin. U spalniček a zarděnek je totiž určeno jen odkdy se očkování zahajuje, nikoliv, kdy se zahajuje nejpozději (z čehož plyne, že to můžete u svého dítěte chtít posunout třeba až na věk 50 let).

Praktickou pomoc najdete v občanském sdružení Rozalio nebo někdy i v očkovacích centrech (záleží, na koho narazíte, obecně prý moc ochotná v těchto otázkách nejsou). Zadejte do Google „očkovací centrum“ a vyhledejte město, které je vám nejblíže. Některé tipy pro očkování najdete i zde.

A co radím já? Zapojte mateřský instinkt a intuici. Vaše dítě NENÍ jako zbytek kolektivu. Každé dítě potřebuje individuální přístup.
.

CO HROZÍ, KDYŽ BUDETE CHTÍT OČKOVÁNÍ POSUNOUT NA POZDĚJŠÍ DOBU:

 • udání od lékaře na "hygienu" nebo "sociálku"
Většina lékařů to neudělá, protože by tak porušili lékařské tajemství a teoreticky jsou žalovatelní. Může se tak o vás dozvědět Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD, „sociálka“) nebo hygienická stanice ("hygiena"). Podle diskusí už by to v dnešní době nemělo být se "sociálkou" tak horké. Více podrobností ve článku od spolku Rozalio, který si určitě přečtěte, viz odkaz.
 • pokuta hygienické stanice (KAŽDÉMU z rodičů  10 000 Kč plus náklady spojené s projednáváním přestupku ve výši 1 000 Kč)

V praxi je pokuta uložena v tzv. příkazním řízení do výše 4 000 Kč (rovněž každému rodiči zvlášť), náklady řízení se zde neplatí. Rodičům lze sankci prominout např. když očkování prokazatelně odporuje náboženskému přesvědčení rodiny.  Více v tomto článku, kde jsou praktické věci, jako např. jak a dokdy podat proti pokutě odpor ad.

A teď zbystřete: na otázku "Může být rodičům uložena pokuta za to, že nepodrobili své dítě očkování?", je zde uvedena odpověď: "Jsme přesvědčeni, že vzhledem k tomu, že u těchto očkování není vyhláškou stanovena žádná lhůta, v rámci které se musí očkování provést, nemůže být rodič za odklad očkování sankcionován."

Zajímavou diskusi k očkování najdete na eMimino.cz: 1, 2, 3.
 • odmítnutí převzetí do pediatrické péče
Protože pokud by měl dětský lékař víc takových dětí v péči, přitahuje nežádoucí pozornost úřadů a může to v nejhorším případě dokonce ohrozit samotnou existenci jeho ordinace.
 • zákaz vstupu do dětského kolektivu (školka - kromě předškolního ročníku, škola v přírodě, dětský tábor) 
Někdy se záležitost s nedoočkovaným dítětem řeší i podmínečným přijetím.  Řádně očkované dítě je takové, které má naočkovanou hexavakcínu alespoň ve schématu 2+1 a alespoň 1 dávku MMR (Priorix),  ve zdravotnické dokumentaci ale musí být potvrzení, že se jednalo o individuální schéma na žádost rodičů (více v tomto článku a zde). Nově budou moci do mateřské školky i 5leté děti v rámci předškolního ročníku. To je jediná výjimka, protože později se děti opět (nelogicky) NEMOHOU účastnit školy v přírodě a podobných akcí.
.

CO Z TOHO VYPLÝVÁ ANEB ZÁVĚR

Kdyby se konečně obě strany, antivax (ti, co jsou proti očkování) i provax (proočkovací skupina) daly dohromady a snažily se najít řešení některých problémů, byla by to velká výhra.

Po zařazení hexavakcíny  proti 6 nemocem (od 1. 1. 2007) v podstatě téměř skončily éně valentní vakcíny, ve prospěch tohoto „giganta“ což je velká škoda. V Japonsku k „rozdělení“ vakcíny došlo v roce 1993, protože tehdy hexavakcína obsahovala kmen Urabe, který měl vysoký počet nežádoucí účinků (nahrazen byl kmenem Jeryl-Lynn). Je ale pravda, že v následujících letech se autismus nesnížil, naopak i nadále mírně rostl. Je třeba dodat, že autismus je multifaktoriálním onemocněním a samotné očkování není jediným viníkem.

Pokud si přečtete diskuse, vyplyne ne povrch jedna zdánlivá maličkost: pokud by existovaly méně valentní vakcíny, tj. vakcíny proti méně nemocem v 1 vakcíně, mnohé maminky by NEBYLY PROTI očkování. Když ale nemají na výběr, často zvolí variantu neočkovat vůbec. A to je také špatně.

Mimochodem, celá záležitost je daleko složitější, protože v momentě, kdy by nebylo očkováno větší procento dětí, mohla by v nejhorším případě vypuknout epidemie. Bylo by nanejvýš vhodné, aby se kompetentní místa místo starosti o zisky začala starat o optimalizaci a snižování vedlejších účinků vakcín. Při posuzování vedlejších účinků vakcín v průběhu několik týdnů, jak se tomu dnes děje, se moc nežádoucích účinků neodkryje (což je bohužel často cílem).

Pozn.: Pohled TČM (tradiční čínské medicíny) na očkování dobře popisuje MUDr. Hoffmann zde.

_________________________________________________________________________________

Důležitá poznámka:

Nejsem Sněhurka a trpaslíky s rýčem (rozuměj rejpaly) či "očkovací" trolly svým časem nehodlám krmit.  
Napsat, že článek je špatně napsán, dovede každý ňouma.
Pokud máte opravdu věcnou připomínku, podložte ji odkazy a odůvodněním. Nikdo, ani já, není neomylný.
V opačném případě bude váš komentář ignorován nebo rovnou smazán.

_________________________________________________________________________________

Stojí za přečtení: 
a) praktické věci:
http://ferovanemocnice.cz/ockovani-27/casto-kladene-otazky.html  
http://www.cabrnochova.cz/ockovani-deti-novinky-2017/
https://www.poockovani.cz/zpravy/clanky/20170227141227

b) další informace:
Lenka Krbcová: Očkování pro a proti  
Andrew J. Wakefield: Bezcitná bezohľadnosť (2,13 MB)  
John Virapen: Nežiaduci účinok: Smrť (2,55 MB) 
http://www.rizikaockovania.sk/dok.html (seznam odkazů na mnoho zajímavých článků)
http://ona.idnes.cz/ockovani-je-velky-podvod-rika-byvaly-farmaceuticky-magnat-pnk-/zdravi.aspx?c=A110316_095115_zdravi_pet

Zdroje:
https://de.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
http://ferovanemocnice.cz/ockovani-27/sankce-za-neockovani-96.html
http://www.rozalio.cz/index.php/pravo/vzory-dokumentu/531-prohlaeni-o-odmitnuti-okovani
Další zdroje přímo v textu

32 komentářů:

 1. Jedna laická metodologická otázka: Jedna věc je srovnávání skupiny očkovaných a neočkovaných, to je z pohledu statistiky docela jednoduché. Co ale skutečnost, že neočkovaní i očkovaní žijí ve společnosti, která sestává z určitého procenta očkovaných a neočkovaných? Například bych očekával, že když se budou neočkovaní pohybovat v silně proočkované společnosti, jsou celkem v pohodě, protože očkovaní logicky brzdí přenos dané nemoci a neočkovaní tak vlastně z podstaty věci vylepšují své výsledky díky pomoci ostatních. Bude-li proočkovanost klesat, čekal bych, že se budou výrazně horšit i výsledky u neočkovaných. Jak je tento velmi důležitý faktor ve studiích zahrnutý a jak se s ním pracuje?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To je právě dost důležitý bod, který naznačuji v úplně posledním odstavci. TI neočkovaní se vlastně "vezou". Odpovědět ti na to neumím, jestli taková studie existuje, tak já o ní nevím. Tyhle praktické otázky právě nikdo neřeší, akorát se pořád tvrdí, že "vakcíny jsou bezpečné"...

   Vymazat
 2. Můj dědeček očkovával růže.

  OdpovědětVymazat
 3. Díky za tento článek. Vnouček má 17 měsíců, dvě běžná očkování za sebou (bez komplikací) a teď dcerka řeší kombinované očkování. Dětská lékařka ji sice nenařizuje, ale naléhá. Dcerka chce ještě alespoň půl roku počkat. Pošlu ji článek , ať si jej přečte a pak se sama rozhodne:-)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá Vlčice,
   to bude nejlepší. Maminky svoje ratolesti znají opravdu nejlíp. A někteří pediatři na tuhle skutečnost občas zapomínají.

   Vymazat
 4. Ještě že už se mne očkování proti DĚTSKÝM neduhům netýká! Ale máš to dobře zpracované - rozumím do budoucna, že kombinované vícenásobné očkování v jedné vakcíně raději rozdělit. Stát i zde tlačí, protože někdo taky četl takové zvěsti a chce raději očkování rozdělit. Ať někomu tvůj článek pomůže, milá Dorko

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Jsem taky ráda, že už to mám za sebou a tyhle věci do mě nikdo necpe. 😊

   Rozumíš tomu správně, ale stát na to kašle... Každý si to z Rakouska nebo snad i Německa neobstará - no vidíš, to bych se měla ještě pokusit aktuálně zjistit a dát nějaké odkazy, jak je to teď v Německu a Rakousku. Furt článek vylepšuju - a přitom jsem chtěla dělat bez černý - ale už je rozdělaný. 😊

   Vymazat
  2. A měla by jste, prosím, nějaké doporučení, kde sehnat z Rakouska, či Německa kvalitní monovakcíny? Žádnému šílenému koktejlu mé dítko nevystaví,!

   Vymazat
  3. Bohužel nevím - když jsem článek psala, zkusila jsem chvilku googlovat a nic rozumného na mě nevypadlo. Nechci tomu obětovat čas, protože tyhle věci se ČASTO MĚNÍ. Takže jedině sama googlovat a nebo se zeptat v německé či rakouské lékárně, tam by to měli snad vědět.

   Vymazat
 5. Očkování?
  Nemám zdání,
  jestli vůbec pomáhá a chrání.
  Dorka rozlouskla to hravě,
  a tak zamýšlím se právě,
  proč rozum selský zůstal stát,
  a pouze pro zisk je třeba očkovat.

  Máš můj obdiv Dorko! Toto je velmi těžké téma. Článek je velmi rozsáhlý, ale pokud mají být informace ucelené, je to potřeba. Doufám, že mnohým mladým rodičům bude přínosem nebo přispěje alespoň k zamyšlení. Dnes jsem z něj zrovna citovala...:-)
  Henrieta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Henrietko! Tak kouzelná básnička! Jsi skvělá! A nadaná! 😊
   Jo, kdybych to rozlouskla... Já to jen nastínila. A určitě to bude vždy pro každé dítě podle anamnézy i jiných faktorů vysoce individuální. Tedy - mělo by být...

   Já krátký články neumím. 😀 Díky za tvůj milý komentář. 😊

   Vymazat
 6. Kvalitně odvedená práce... přijdu zas. Chválím !

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Díky Lukáši,
   snažila jsem se (ostatně jako vždy). A kdybych to odflákla, tak byste nepřišel? 😉

   Vymazat
  2. ...tak bych upozornil na jisté nedostatky :)

   Vymazat
 7. Dí, očkování...je to tak háklivé téma, že jsem s odpovědí váhala.
  Před třiceti lety nás nahnali do ošetřovny, všechny sestry a povinně očkovali proti hepatitidě...nebyl tam ani jeden lékař, odmítli...což hovoří za vše.
  Před 10lety jsem jela rychlou do nemocnice, měla jsem šílenou alergickou reakci na očkování proti tetanu...přežila jsem, tak píšu, no.
  Na všechny cesty do Afriky jsem se nechala bohatě naočkovat a jsem za to velice ráda, kolem mě chcípali / obrazný výraz pro utrpení / a já si užívala, byla jsem v kondici.
  A proto když se mě dcera zeptala, zda očkovat či neočkovat...já za sebe rozhodně, i když jsem málem vypustila duši. Ale rozhodnutí musela podat ona sama.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milá SimiBel,
   nejedná se o to, ZDA očkovat. Ale JAK, KDY A ČÍM. A hlavně, to, co uvádím, se týká zejm. MALÝCH DĚTÍ, které mají přeci jen vulnerabilnější imunitní systém, než dospělí.

   Už jsem změnila i nadpis a přidala 2 věty, protože ne všichni, zdá se, čtou pozorně. 😉

   Co se týče cest do zahraničí, tam bych se zamýšlela vždy individuálně. Podle zdravotního stavu - a taky oblasti, kam člověk cestuje. A tetanus je podle mě pro zahrádku docela potřebný. 😊

   Vymazat
 8. opravdu zajímavý a obsáhlý článek, zrovna nedávno jsem si trochu o tom četla
  "nejzajímavější" jsou diskuze kolem toho, každý má hned útočnou náladu

  mám trochu obavy, že pokud se přestanou očkovat všichni, tak se vrátí nemoci dávno vymýcené

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý den Klárko,
   Vynechala bych jen některá očkování, rozhodně ne všechna. Jestli by se rozmohly epidemie, je otázka: podle některých výzkumů se zdá, že vyšší hygienický standard hraje větší roli, než se původně předpokládalo. Bylo by fajn zaměřit výzkumy praktickým směrem, ale toho se asi jen tak nedočkáme... 😊

   Vymazat
  2. Já si očkování pochvaluju, díky nim v dětských letech jsem např. ještě nedostal černé neštovice :).
   Ale klobouk dolů, tvé články jsou vědecké studie, za ně bys mohla dostat Ph.D, pokud ho už dávno nemáš :).

   Vymazat
  3. Srandista jako vždy. 😊
   Ph.D. nemám a mít asi nikdy nebudu, není to moje priorita.

   Vymazat
 9. Dobrý den, píšete o studii, ve které by se měl uvádět velký nárůst autismu u novorozenců:
  "V roce 2011 to bylo 1:80 a v roce 2014 1:45. To znamená, že 1 dítě ze 45 novorozenců trpí autismem!"
  Uvádíte na ni i odkaz..
  Již v abstraktu studie se píše, že se jen změnil způsob dotazování na 3 typy poruch - autistického spektra, intelektová disabilita a opožděný vývoj. a že tato změna dotazování nejspíše způsobila, že více rodičů uvedlo, že jejich dítě má poruchu autistického spektra. celkový podíl počtu jedinců trpících jednou z těchto vad zůstal stejný. prostě se jen jinak zeptali a více rodiču řeklo, že mají doma autistu.. (máte 100 lidí co mají chřipku a 100 lidí co mají horečku, když se těch s chřipkou zeptáte jestli mají i horečku a 50 řekne, že jo, přeřadíte je do skupiny horečka rázem máte 150 lidí s horečkou a 50 s chřipkou, celkový počet nemocných lidí je stejný, ale lidí s horečkou je jakoby o 50% více)
  Proč to dáváte do souvislosti s očkováním? V těchto letech snad nějak významně vzrostl počet očkovaných dětí? slovo očkování jsem ve studii nenašel ani 1x.
  U novorozence autismus diagnostikovat nejde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobrý večer,

   nepodsouvejte mi prosím něco, co tam NENÍ: nedávám tuto studii do souvislosti s očkováním a ani v článku to není nikde uvedeno. Tato studie je tam z toho důvodu, že byla použita STEJNÁ metoda, která je však v Mawsonově studii kritizována, zřejmě jste to přehlédl. Přeci nemůžu jednou (když se mi to nehodí) výzkumu vytýkat, že otázky jsou anonymní - a podruhé, když to dělá samotné CDC, říct, vše je O.K.!

   Ano, ta poznámka se způsobem dotazování, to doplním, to je relevantní. Způsob dotazování však patří také k diagnostice, s tím snad souhlasíte. A já tam uvádím, že si nemyslím, že za tak strmý nárůst může jen samotná lepší diagnostika. Když dovolíte, na tom nic nehodlám měnit.

   U novorozence sice autismus nemůžeme HNED diagnostikovat, ale je to samozřejmě myšleno do budoucna (ale to Vy jistě víte). Doplním a přeformuluji.

   Mám 3 otázky: Máte doma rýč? A jak velká je Vaše postýlka a talířek? 😉

   Vymazat
  2. Aha tak to se omlouvám, špatně jsem to pochopil. nicméně když se článek jmenuje
   Očkování: Autismus, alergie, ADHD? Nová studie, nežádoucí účinky
   a pak tam červeně svítí "hrozivý nárůst prevalence autismu". tak se mi to spojilo s očkováním. čím si to tedy vysvětlujete, když ne očkováním?
   rýč doma nemám, velikost postýlky a talířku jsou běžné.

   Vymazat
  3. V pořádku, kupodivu se také někdy veřejně zmýlím. 😉
   Na všechno vysvětlení nemám, někdy je mým úkolem přivést čtenáře k zamyšlení. 😊

   😀 Jen aby Váš metr nebyl neobvykle malých rozměrů. 😉 😀

   Vymazat
 10. Milá paní doktorko "Dorko", velice si vážím práce, kterou jste s tímto článkem zřejmě měla. Je velice pečlivý a obsažný. Mnohokrát děkuji. Nicméně v závěru jste se již buď z únavy nebo z nechutě či malé odvahy tolik neobula do tzv. "kolektivní imunity". Pokud jsem pozorně četla, tak k tomuto tématu jste poznamenala pouze: "Mimochodem, celá záležitost je daleko složitější, protože v momentě, kdy by nebylo očkováno větší procento dětí, mohla by v nejhorším případě vypuknout epidemie." Obvykle se do debat na téma očkování na fcb nepouštím, protože stejně tábory už mají své jasné a - jak sama uvádíte - jen očerňují druhou stranu. Ale u vás cítím srce otevřené, tak si dovolím napsat, co Vás třeba ještě nenapadlo, nebo Vám uniklo. Osobně si myslím, že termín "kolektivní imunita" je naprostý blábol, který se nyní společnostmi těžícími z prodeje vakcín vytváří kolektivní hon na všechny, kteří snad mají nějaké pochybnosti a s očkováním váhají. Pojďme se na to podívat tedy prostým selským rozumem. Každý po této planetě chodíme fyzicky sám za sebe a tudíž máme svou imunitu, svůj způsob, jak se chorobě buď vyhnout, nebo se s ní vypořádat. S tím nám nemůže pomoci ani lékař, ani léčitel. Pokud tak učiní, platíme za to (a teď nemyslím jen peníze). Ale to je odbočka. Dnes se tedy chci zabývat tím, co někteří nazývají tou "kolektivní imunitou". Já bych pod ni podsunula dvě oblasti, přičemž ani jedna se neshoduje s tím, co si pod tímto termínem představují zastánci očkování. Za prvé bych hovořila o "párové imunitě", kdy matka MAJÍCÍ NĚJAKÉ KONKRÉTNÍ PROTILÁTKY kojením předává tyto protilátky svému dítěti a tvoří tedy jeho imunitu za ně. Ta je známá a s mírnými připomínkami ji snad všichni chápou a připouští. Prosím, chtěla bych zde zdůraznit, že je možná pouze v případě, že matka protilátky má v době kojení! Což je nejlépe možné, pokud chorobu prodělala a protilátky v těle tedy vyrobila (např. pokud prodělá spalničky, má imunitu doživotní, tedy i v době kojení svého dítěte). Je to také možné, pokud chorobou (např. nachlazení) onemocní dítě, a o protilátky "si řekne" kojením, matka chorobou v tu chvíli ochořet nemusí, přesto její tělo reaguje a protilátky tvoří. Druhý typ imunity, za kterou nejsme plně zodpovědni sami, tudíž bychom ji snad mohli nazvat "rodovou imunitou" je ta, kdy NAŠI RODIČE ZVÝŠENÍM SVÉ SÍLY A ODOLNOSTI (IMUNITY) před splozením potomka vytvoří dostatečný základ pro kvalitní imunitu svého dítěte (velice pěkně např. v dokumentu Šamani odcházejí cca po 30 minutě - http://www.ceskatelevize.cz/porady/10267495111-samani-odchazeji/21056226959). Pořád se ale nějak nemůžeme dopídit té "kolektivní imunity", že? Pěkně o této imunitě hovoří např. Del Bigtree zde: https://www.youtube.com/watch?v=s_dD4HzHo6U. Pokud mám těžit z imunity někoho jiného, musí ten někdo "za mě" projít chorobou, uzdravit se a vytvořit si protilátky. Musí někdo ve společnosti mít tu odvahu převzít na sebe břémě budování své síly, abych já mohl zůstat schovaný a slabý (odvolávám se právě na výše zmíněný dokument o šamanech). To, co je běžně nazýváno "kolektivní imunitou" je utopická představa vymýcení chorob, která by byla možná - teoreticky, pokud bychom žili v izolovaném malém kolektivu. V našem cestovatelském světě je to nereálné. Vzpomeňme při tomto na Indiány či přírodní africké izolované kmeny a jejich setkání s evropskými (neškodnými) chorobami. (....)

  OdpovědětVymazat
 11. (... nevešlo se celé, takže pokračuji:) Osobně tedy teorii "kolektivní imunity" tak, jak ji vysvětlují zastánci očkování, stavím na roveň s teorií komunismu (hezká idea, ale praxe stojí za ...). Každý musí budovat imunitu svou vlastní a to na základě zdravého životního stylu (sport, zdravá strava, pobyt venku) a na základě posilování této imunity proděláním a zdoláním chorob vlastními prostředky (tedy schopnostmi svého těla - čím méně chemických preparátů v takovém případě použije, tím lépe, čímž neříkám, že není možno je použít nikdy, jen říkám, že imunita se buduje a posiluje zdoláním choroby bez nich). A nakonec ještě poznámka - očkování DĚTÍ - nezajišťuje 90 % proočkovanost společnosti - ani omylem. Může zajistit pouze a jedině 90% proočkovanost dětské populace. V teoriích o 90 - 95 % proočkovanosti společnosti jaksi unikají - dospělí a starší jedinci, kteří očkováním neprošli, starší jedinci, kteří očkovaní byli, ale jejich očkování vyprchalo, jedinci, kteří očkovaní byli, ale jejich tělo na očkování nezareagovalo správně a tudíž nemají protilátky - přičemž netušíme, kolik jich je, poněvadž se toto nesleduje (přinejmenším ne z dlouhodobějšího hlediska). Takže při prohlašování, že naše česká společnost je dlouhodobě dobře proočkovaná a jen v poslední době kvůli neočkujícím rodičům tato čísla klesají pod 90 % je naprostá lež, a každý, kdo se alespoň trošku zamyslí, to musí přece vidět taky. Tolik jen pár myšlenek k tzv. "kolektivní imunitě". Děkuji Vám znovu za Vaši pěknou stránku a přeji pěkné dny.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. A ještě poslední možnost k tvz. "kolektivní imunitě": pokud jsem nějakou chorobu prodělala, pak mám protilátky. Nicméně jejich množství a aktivita se časem (a také podle druhu choroby) může snižovat. Kontakt s dotyčnou chorobou v prostoru (vzduchu, kolektivu) pak tyto protilátky opět aktivuje (probouzí k činnosti). Z toho všeho vyplývá, že snižováním počtu lidí, kteří v daném kolektivu zvládli určitou chorobu (tedy ji prodělali a uzdravili se), snižuje logicky sílu, zadatnost a odolnost kolektivu jako takového. Tedy díky pohodlnosti či strachu naší civilizované společnosti osobně se poprat s chorobou, snižujeme odolnost, zdraví a tedy imunitu této společnosti.

   Vymazat
  2. Dobrý večer Pav(lín)o,

   Díky za Vaše doplnění. 😊

   Kolektivní imunita je obsáhlé téma a do tohoto článku jsem to už nezařadila, protože i tak je obsáhlý víc, než je zdrávo (alespoň pro většinu čtenářů - délka a náročnost článků je mi občas vyčítána).

   Já tam uvádím slovo MOHLA by vypuknout. 😊 Ač by mě mnozí kolegové pranýřovali, také nejsem o kolektivní imunitě pevně přesvědčena. Nicméně, některé věci nevidím tak jednoznačně, jako Vy.

   Vymazat
  3. Koukám, že jsem z Vás udělala Pavu nebo Pavínu, tak se omlouvám (a doufám, že se z Vás nestane paviánka). 😉

   Vymazat
 12. Dobrý den, jak se dívaté na oč. proti tetanu? diky

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nevím, na co konkrétně se ptáte, ale očkování proti tetanu bych určitě ponechala. 😊

   Vymazat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊