Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

pátek 29. července 2016

Co tě nezabije, to tě posílí: Statiny, nežádoucí účinky, mrtvice a infarkt

Kdo si myslí, že následující řádky jsou jen domněnkami, nechť si přečte zdroje článku v originále. Můj blog se vždy snaží o pohled z více úhlů. Vycházela jsem převážně ze článků vydaných v Ärzteblatt, seriózním časopise, který dostává každý lékař evidovaný v německé lékařské komoře.

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

K čemu jsou vlastně statiny?

Statiny snižují cholesterol, a to zejména LDL (až o 40%), kterému se říká "zlý" cholesterol. Klesnou i triglyceridy a mírně se zvýší HDL, "hodný" cholesterol. Snížení tvorby cholesterolu probíhá na principu inhibice ("zneškodnění") jaterních enzymů, které se tvorby cholesterolu účastní.

Co všechno se z cholesterolu v těle vyrábí (a kde tedy může chybět)

Cholesterol je především součástí buněčných membrán a tvoří i nezbytný předstupeň pro tvorbu vitaminu D, žlučových kyselin a steroidních hormonů: mužských i ženských pohlavních hormonů (testosteron, estrogeny, progesteron), kortizolu a aldosteronu.

Příklady obchodních názvů léků obsahující statiny (nejedná se o úplný seznam):

Atorvastatin (Amedo, Apo-atorvastatin, Atoris, Atorstad, Atorvastatin, Atraven, Larus, Lipfix, Pharmtina, Sortis, Torvacard, Torvazin, Tulip; příp. kombinované léky: Amlator, Amlodipin / atorvastatin, Atordapin, Caduet), fluvastatin (Lescol, Fluvastatin), lovastatin (Medostatin), pravastatin, simvastatin (Apo-Simva, Corsim, Gensi, Simgal, Simvacard, Simvax, Vasilip, Zocor; příp. kombinovaný lék Inegy), rosuvastatin (Apo-rosuvastatin, Crestor, Delipid, Mertenil, Rosucard, Rosumop, Rosuvastatin, Rovasyn, Roxilip, Sorvasta, Tintaros, Zahron).

Nystatin ani somatostatin sem nepatří, protože se nejedná o léky na cholesterol!!!

Statiny a koenzym Q (CoQ10)

Užíváním statinů si také současně inhibujete tvorbu koenzymu Q (CoQ10) a je tedy vhodné jej tělu při léčbě statiny dodávat. Koenzym Q10 patří do skupiny ubichinonů (v překladu "najdeme je všude") a hraje úlohu zejména v urychlování metabolismu (látkové výměny v těle). Ve vazbě s enzymy (proto název koenzym) hraje zásadní roli při tvorbě energie. Působí i jako antioxidant a pomáhá tělu neutralizovat volné radikály, které poškozují buňky. Nedostatek koenzymu Q může vést v krajním případě k infarktu myokardu nebo poškození nervových buněk. Při koupi dejte přednost formě, která má název ubiquinol nebo alespoň tobolkám s olejem, tato forma je pro tělo lépe přijatelná.

Zvýší nebo sníží statiny riziko mozkové mrtvice? Kdo má pravdu? (červen 2011)

DSG (Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft) poukázala na to, že statiny mohou u pacientů, kteří již v minulosti měli mrtvici s krvácením do mozku, zvýšit dvojnásobně riziko další mozkové mrtvice. Studie tvrdí, že statiny riziko kardiovaskulárních chorob u lidí se zvýšeným cholesterolem snižují. Tento ochranný účinek platí ale zejména pro převažující mrtvice ischemického rázu, tedy vzniklé ucpáním tepny na podkladě trombózy nebo embolie. Zhruba 10-15% všech cévních mozkových příhod (CMP) neboli mrtvic je hemoragického charakteru, a tudíž jde o prasknutí cévy v mozku. A právě statiny zvyšují riziko mozkového krvácení/mrtvice, zejména pokud bylo první krvácení lokalizováno v některém z mozkových laloků. Kdo vám však zaručí, že původně ischemická mrtvice se nebude opakovat se zázračnými pilulkami v hemoragické podobě?

Prodělali jste krvácení do mozku nebo to byla ischemie? Závisí na tom váš život!

Propočty ukázaly, že riziko je v mnohých případech vyšší, než výhody, které by statiny mohly přinést. Riziko dalšího krvácení do mozku stoupne ze 14% na 22% a bohužel se u těchto pacientů také zkrátí o 2,2 roku doba života. Tato čísla se zrodila na Harvardově univerzitě v Bostonu a někteří vědci samozřejmě tvrdí, že výpovědní hodnota této studie je "omezená".

Statiny nesnižují úmrtnost na kardiovaskulární onemocnění (srpen 2006)

Agresivní terapie statiny může tedy u pacientů s cévní mozkovou příhodou ischemického rázu zabránit dalšímu výskytu CMP, jak ukázala studie v New England Journal of Medicine (2006; 355: 549-559). Absolutní pokles ischemických příhod byl ale nepatrný a byl navíc navýšen o hemoragické příhody, tj. krvácení do mozku. Celková úmrtnost tak byla po 5 letech užívání statinů dokonce lehce zvýšena!

Případ ze života

Můj kamarád má známého, který užíval léky na zvýšený cholesterol, a ten mu skutečně velmi rychle klesl. Praskla mu však cévka v hlavě a odnesl to sluch, na jedno ucho je zcela hluchý. Náhoda?

Dobrý poměr celkového cholesterolu k HDL vás ochrání proti srdečnímu infarktu. Nebo ne?

V ordinacích se často sleduje poměr celkového cholesterolu k HDL (tzv. aterogenní index). Jde o to, aby HDL byl co nejvyšší. Zřejmě však nejde správný předpoklad a strategie s navýšením HDL cholesterolu pomocí nově vyvíjených léků tak zřejmě neuspěje. Ve velké Británii byl totiž proveden výzkum, kde se ukázalo, že lidé, kteří mají od narození gen pro vysokou hladinu HDL cholesterolu, nejsou chráněni proti srdečnímu infarktu o nic více, než ostatní.

Studie, jsou vůbec k něčemu?

Po zadání hesla "Nežiaduci účinok: smrť"do Google se můžete sami přesvědčit, pokud ovládáte slovenštinu, jak provádějí lékaři klinické studie. John Virapen to popsal ve své knize naprosto přesně. Stačí si přečíst necelou polovinu, protože zbytek už se opakuje.

Známé nežádoucí účinky statinů

Mezi ty nejznámější patří poškození svalů: svalová slabost, bolesti svalů, pocity napětí, ztuhnutí, křeče nebo bolest v klidu či při cvičení. Na svalové bolesti si naříkalo i několik mých pacientů. Při rhabdomyolýze (rozpad kosterních svalů) dochází sekundárně i k poškození ledvin. K dalším nežádoucím účinkům, o kterých se ví již dlouho, patří i poškození nervů (polyneuropatie postihuje zvláště nervy dolních končetin a projevuje se zejména poruchou citlivosti) nebo jater. Spektrum nežádoucích účinků statinů je však bohužel daleko širší:

Statiny mohou vyvolat pankreatitidu neboli zánět slinivky břišní, která může vzniknout dokonce už po několika dnech jejich užívání. Dále k vedlejším účinkům patří tendinitidy a šlachové ruptury neboli zánět šlach a prasknutí šlachy (nejčastěji Achillovy šlachy nebo šlachy čtyřhlavého stehenního svalu, m. quadriceps), intersticiální plicní nemoc, katarakta (šedý zákal), v 8-10% poruchy spánku (včetně nočních můr), podle FDA ve 2% poruchy paměti (event. delirium po chirurgickém zákroku), diabetes (cukrovka) a již zmíněné mozkové krvácení.

Ach ten mozek aneb Statiny a poruchy paměti

Poruchy paměti vznikají většinou do 60 dnů od zahájení léčby a často se ani nedávají do souvislosti s léčbou statiny. Může jít dokonce o náhlou amnézii trvající 6-12 hodin. Před operací se kvůli riziku deliria doporučuje statiny vysadit.

Ještě nemáte cukrovku nebo šedý zákal? Možná si na tato onemocnění již zaděláváte!

Statiny mohou ovlivňovat metabolismus glukózy. Již v roce 2010 ukázala metaanalýzy 13 klinických studií, že statiny zvyšují riziko vzniku diabetu 2. typu o 9%. V roce 2011 byly publikovány výsledky metaanalýzy 5 klinických randomizovaných studií (randomizace znamená, že proces třídění pacientů do skupin je náhodný). Ukázaly, že riziko vzniku cukrovky se dále zvyšuje používáním zvýšených dávek statinů o 12 %.

Ačkoliv se už v předklinickém testování statinů prokázalo, že jejich vysoké dávky vyvolávají kataraktu (šedý zákal) u psů, předepisují se nadále tyto léky lidem. Šedý zákal však vyvolávají i u lidí, jak dokazují výsledky britské studie Julie Hippisley‑Coxové a spol. Ostatní studie prokazují, že statiny naopak snižují riziko pro vznik katarakty (já bych si o věrohodnosti těchto studií dovolila pochybovat).

Lze zmírnit vedlejší účinky statinů volbou léku?

U pacientů s chronickým poškozením ledvin se dává přednost atorvastatinu nebo fluvastatinu, u pacientů s chronickým jaterním poškozením je preferován pravastatin v nízkých dávkách. Pokud pacient užívá lék, který interferuje s metabolismem CYP3A4 (v letáku to bývá uvedeno), volí se statiny, které se metabolizují jinou cestou (pravastatin, rosuvastatin nebo fluvastatin).

Interakce statinů: warfarin a antibiotika

U antikoangulancií kumarinového typu (warfarin) je nutno snížit dávky statinů. Pravastatin by měl být zcela bez interakce s těmito léky na ředění krve. Užíváte-li antibiotika erythromycin nebo klarithromycin, vysaďte přechodně po dobu této antibiotické léčby statiny.

Statiny a rakovina? Ano nebo ne?

Jedni tvrdí, že statiny vyvolávají rakovinu. Studie prezentovaná na největším onkologickém kongresu American Society for Clinical Oncology's annual meeting (ASCO) v Chicagu však tvrdí pravý opak. Úmrtnost u rakoviny prsu, prostaty, střev nebo vaječníků se snížila nejméně o 40%, u rakoviny kostí dokonce až o 55%. V průměru se délka přežití při léčbě statiny zvýšila o 20%. Statiny sice nezabrání vzniku rakoviny, zdá se však, že zpomalují její progresi. Podle další studie provedená Rutgers Cancer Institute v New Jersey byla léčba statiny dokonce účinnější, než chemoterapie. V tomto případě se spíše přikláním k tomuto tvrzení, i když nejvíce se kloním k známé Sokratově větě.

Obejdeme se i bez statinů?

Lecitin (fosfatidylcholin) by měl regulovat tvorbu cholesterolu, takže po něm sáhneme ze všeho nejdříve. Lecitin je v mnohých živočišných i rostlinných potravinách: v játrech, vejcích (trochu paradox, že?), sojových bobech, arašídech a pšeničných klíčcích. Často se také přidává v podobě E322 do zmrzliny, čokolády, umělých tuků či salátových zálivek, aby pomáhal emulgaci (rozpouštění) tuků. Samozřejmě ho lze zakoupit ve formě potravinových doplňků.

Další možsnotí je vyzkoušet několikatýdenní užívání omega-3 mastných kyselin nebo se zapřete a kupte si rybí tuk. Klasický rybí tuk, který byl dříve běžně k dostání v lékárnách, už nenajdete. Lze si ho ale prý v lékárně vyžádat jako tzv. rozlévaný rybí tuk.

Někdy se také doporučuje terapie pomocí vitaminu B3, niacinamidu (nikotinamid) nebo niacinu ve velmi vysokých dávkách (dávky se zvyšují postupně). Nikdy nužívejte niacin spolu s léky na cholesterol, zvýšil by se tak výskyt nežádoucích účinků! Vzhledem k tomu, že jde opět o umělé vitaminy, tato léčba se mi nezamlouvá. Dodat niacin ve formě potravin není možné, protože maximum obsahuje drožďová pomazánka (97 mg) - a to je 5-10 x méně, než jaké dávky se doporučují pro niacin.

Internetem koluje i doporučení na hojnou konzumaci para ořechů. Za zkoušku nic nedáte, ale zázraky bych si asi úplně neslibovala (už i proto, že na "studii" se účastnilo jen 5 žen a 5 mužů!).

Co říci na závěr?

Podle všeho není cholesterol skutečným viníkem. Skutečným pachatelem, je zřejmě chronický zánět v cévách. Až na takto změněných stěnách tepen vznikají aterosklerotické pláty. Snižovat vysoký cholesterol proto zřejmě není tou nejlepší cestou k uzdravení. Za sebe k tomu mohu říci jen to, že vedoucí lékařka od statinů své pacienty vždy odrazovala a já jsem téhož názoru.

Jak na zvýšený cholesterol pomocí bylin a stravy, se dozvíte v dalším článku.


Rozšiřující literatura a zajímavé články:
Sixtus Hynie: Farmakologie v kostce, Triton
http://www.uspesna-lecba.cz/cholesterolova-lez/ (srolujte zhruba o 1/4 dolů, je to plné reklamy; lépe je použít CTRL + F a zadat "statiny")
http://farmazdravi.cz/para-orechy-snizuji-hladinu-cholesterolu-neskutecnou-rychlosti/

 

Komentáře z Blog.cz:

viz pdf

Žádné komentáře:

Okomentovat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊