Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

čtvrtek 11. února 2016

Bór a artróza, účinky, potravinové doplňky, 2. díl

Aktualizace 28. 8. 2017

Bór a opotřebované klouby

Spolu s vitaminem C a bioflavonidy (jsou mj. v tom bílém vláknění zvaném albedo, co někteří tak pracně z citrusů olupují) může bór zabránit rozkladu kyseliny hyaluronové enzymem zvaným hyaluronidáza. Kyselina hyaluronová se nachází ve větším množství v očním sklivci, nitrokloubní tekutině a kůži. To by ostatně vysvětlovalo i známé účinky borové vody (3%-ní kyselina boritá) v očním lékařství. Bór ochranou hyaluronové kyseliny v kloubech snižuje výskyt artrózy (destrukce kloubní chrupavky v kloubu).

Ach ta angličtina aneb Je na čase poznat rozdíl mezi artrózou a artritidou

Podle výzkumů má bór (nikoliv boron, což je anglický název pro bór) vliv jak na artrózu, tak na artritidu. Na českém internetu se prezentuje v této souvislosti pouze méně se vyskytující artritida (zánětlivé onemocnění kloubní výstelky) a tedy zcela jiné onemocnění než artróza (opotřebení kloubů). Chyba vznikla špatným překladem anglického slova osteoarthritis. Koncovka -itis totiž značí v lékařské latině obecně zánět. Anglické slovo OSTEOARTHRITIS však v překladu znamená artróza. Pro artritidu má angličtina označení ARTHRITIS, nejčastěji ve spojení s přídavným jménem rheumatoid (pokud se jedná o artritidu revmatickou). Celou situaci ještě komplikuje ta skutečnost, že anglické slovo arthritis se výjimečně používá v širším slova smyslu jak pro artrózu, tak pro artritidu (má to svou logiku: i artróza totiž může zahrnovat mírné zánětlivé projevy). 

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

Artritida a exkurze do biochemie

Bór v případě zánětlivých onemocnění blokuje důležité pro-zánětlivé enzymy, cyklooxygenázu a lipooxygenázu 11. Redukce těchto enzymů vede ke snížené tvorbě prostaglandinů a jiných eikosanoidů, jako jsou např. leukotrieny. Podobným mechanismem působí i protizánětlivé léky.

V zemích, kde se pěstuje třtinový cukr, každého bolí klouby 

Již při konzumaci 3-10 mg bóru denně poklesne výskyt artrózy na 10%. V oblastech, kde je příjem bóru v půdě či vodě vysoký (Izrael nebo Carnarvon v západní Austrálii), jsou artróza, artritida, ale i jiná onemocnění revmatického typu včetně fibromyalgie, téměř neznámým pojmem a trpí jimi méně než 1% obyvatelstva. Naopak vysoký, 50-70% výskyt těchto kloubních onemocnění, najdeme v zemích pěstujících cukrovou třtinu, kde je v půdě nedostatek bóru (Jamaika a Mauritius). V letech 1983-1987 byla v australském Melbourne provedena dvojitě slepá studie (6 mg bóru v podobě boraxu neboli tetraboritanu sodného versus placebo v letech) na 20 pacientech s artrózou. U 70% z těchto pacientů se při užívání bóru projevilo zlepšení (oproti 12% při užívání placeba). Jiná studie (viz EFSA 5) tyto účinky na rozvoj kloubní artrózy vyvrací.

Bór je pravděpodobně stěžejním faktorem i pro mozkové funkce

Zdá, se že by bór mohl být nutným faktorem pro mozkové funkce. Vyšší dávky kyseliny borité vedou k hromadění bóru v nervovém systému. Vlnové délky mozkových vln se při nedostatku bóru zmenšují a navenek se to může projevit jako poruchy kognitivních funkcí, kam patří hlavně koncentrace, schopnost myšlení, paměť a koordinace pohybů9. Ke studiím prokazující pozitivní účinky na mozkové funkce existuje opět protipól v jiných výzkumech, z nichž nevyplývá, že by bór nějak ovlivňoval funkce mozku 6.

Bór a stres

Ukazuje se, že bór tvoří komplexní sloučeniny s katecholaminy, tj. se stresovými hormony, jako je adrenalin, noradrenalin a dopamin. Touto vazbou brání rychlému rozpadu těchto hormonů v krvi a chrání tak i tělo samotné před jejich neustálou novotvorbou v případě stresu (což jistě není ekonomické).

Bór jako alternativa steroidů

Sloučeniny bóru jsou dárcem hydroxylových skupin, které se využívají při tvorbě steroidních hormonů, např. pohlavních hormonů estrogenu a testosteronu. Bór tak ovlivňuje hladiny estrogenu, což je výhodné např. u žen v menopauze, u nichž je hladina estrogenu snížena a je spojena se zvýšeným rizikem osteoporózy (viz níže). V kulturistice se bór někdy využívá jako alternativa steroidů k nárůstu svalové hmoty.

Bór pravděpodobně působí na metabolismus vápníku a tím na osteoporózu

Zdá se, že nedostatek bóru ve stravě díky vlivu na účinek parathormonu narušuje metabolismus některých prvků (vápníku, hořčíku, draslíku a fosforu) a cholekalciferolu, tj. vitamínu D3, což může vést ke vzniku osteoporózy. Bór zřejmě podporuje zabudování přijatého vápníku do kostí a brání tak jeho opětovnému vyloučení. Existují však studie popírající vliv bóru na vylučování vápníku močí 6 nebo hustotu kostní tkáně 5,6 (ve studii pacienti brali 3 mg bóru denně po více než 1 rok).

Bór a štítná žláza

Na základě pokusů na zvířatech se diskutuje i to tom, zda by bór mohl mít příznivý vliv i na činnost štítné žlázy4. Bór by měl účinkovat zvláště u hyperfunkce štítné žlázy (zvýšená činnost).

Bór a imunitní systém

Studie na zvířatech také ukazují, že bór hraje zřejmě roli i v imunitním systému, protože podporuje tvorbu protilátek. Nedostatek bóru je dáván i do souvislosti s alergiemi, přičemž se doporučuje sprej s borovou vodou nastříkat na nosní sliznici, viz borová voda.

Bór jako ochránce energie

Bór se pravděpodobně účastní i na transportních procesech buněk. Funguje jako určitý druh strážce důležitých iontů vstupujících do buněk a "ochraňuje" tak např. adenosintrifosfát (ATP), tj. důležitou sloučeninu, ve které se ukládá energie.

Co je to borax (E285)

Borax nazývaný dříve tinkal (Sodium tetraborate / Natriumtetraborat) je přírodní minerál rozpustný ve vodě (lépe se rozpouští v teplé vodě), dekahydrát teraboritanu sodného, má sumární vzorec Na2B4O7 ·10 H2O, správnější vzorec je Na2B4O5(OH)4·8H2O. Název pochází od slova buraq, což znamená bílý. Těží se hlavně v Turecku, Itálii (např. Toskánsko), Ukrajině (např. Krym), USA (např. Kalifornie), Tibetu a Indii.

Možné nebezpečí poškození reprodukční schopnosti (R60) nebo plodu v těle matky - těhotné! (R61), dráždí oči (R36)  a dýchací orgány (R37).  Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice: poruchy CNS, kardiovaskulární poruchy (tzv. bezpečnostní list je zde). 

Tetraboritan sodný (E 285) ve formě prášku nebo destiček připomínajících sklo (které se na vzduchu zakalují) se pro potravinářské účely vyrábí z jiných boritých solí. Podstatné je to slovo „vyrábí“, jak jinak, než chemickou cestou.  V těchto chemických procesech se používají různé postupy rafinace, které výsledný produkt vyčistí od nežádoucích příměsí, podobně jako v soli či cukru (a to není nejzdravější varianta).

Borax jako antibiotikum

Antibiotické účinky proti následujícím druhům bakterií: Escherichia coli (vyslov „ešerichia“, původce např. průjmů nebo zánětů močových cest), Pseudomonas aeruginosa (uplatňuje se jako podmíněný patogen u oslabených jedinců: např. pacienti na imunosupresi - transplantace! nebo autoimunitní onemocnění, osoby s katetry nebo pacienti rakovinou; mohou pak vzniknout závažné, život ohrožující infekce - infekce CNS, zápal plic, infekce močových cest, sepse aj.), Bacillus anthracis (původce antraxu), Shigella dysenteriae (shigelóza - úplavice), Salmonella typhi (původce břišního tyfu), Proteus (např. močové nebo kožní infekce, zánět pobřišnice, meningitida), Staphylococcus aureus - zlatý stafylokok (vyvolává např. zápal plic, zánět prsu - mastitida, infekce kůže nebo kostí a kostní dřeně), Corynebacterium diphteriae (původce záškrtu), Diplococcus meningitidis, beta-hemolytické streptokoky (zejm. Str. pyogenes, původce infekcí dýchacích cest - pneumonie neboli zápal plic, kůže nebo systémových infekcí).

Bór s houbami zatočí aneb Jak přecházet zhoršení příznaků

Na kvasinková onemocnění si v poslední době stěžuje čím dál více lidí a bór pomůže i s útokem na vaší Candidu.Při užívání bóru u kvasinkových onemocnění se poměrně často vyskytne tzv. Herxheimerova reakce, tj. symptomy vašeho onemocnění se zhorší. Vzniká rozpadem kvasinek (podobně jako při rozpadu bakterií u medikamentózní antibiotické léčby syfilis nebo boreliózy). Rozpadající se buňky uvolňují do organismu kvanta endotoxinů. V tomto případě je třeba snížit dávku boraxu nebo dokonce pozastavit příjem bóru, dokud akutní problém neodezní (většinou 2-3 týdny) a pak zas dávku postupně navyšovat. Pomůže i zvýšený příjem tekutin s citronovou šťávou nebo podpora lymfatického oběhu např. pohupováním se na trampolíně.

Borax a dávkování

Abych řekla pravdu, nic z toho jsem nezkoušela a NEMÁM k tomu důvěru. Připomíná mi to tak trochu MMS… Kdyby se to vyrábělo tak, jako léky, to by byla jiná. Já sama bych do toho proto nešla, pokus bych nic nevěděla o způsobu výroby. Zde to uvádím pouze pro doplnění informací: Většinou se uvádí, že by se mělo brát 1-4 g boraxu denně (tradiční čínská medicína doporučuje 1,5 - 3 g). Lidé s váhou do 75 kg by prý měli používat 1/8 čajové lžičky boraxu a lidé s větší hmotností 1/4 lžičky na litr vody. Tento roztok se pije během dne 4-5 dní v týdnu. Vyšší koncentrace boraxu chutná po mýdle, což lze potlačit ovocnými šťávami nebo vitamínem C. U vaginálního kvasinkového onemocnění (Candida) se zavádí 1 želatinová kapsle denně naplněná boraxem (k dostání pod názvem Glob.vag.cum natr.tetrabor.CSC 10x3 g/0,6 g). Při plísňovém onemocnění nohou se vtírá boraxový prášek do vlhké pokožky.

Doplňky stravy (potravinové doplňky) s bórem: K čemu se přiklání MUDr. Dorka D.

Pro vnitřní užívání se já osobně přikláním k nadrcenému dekahydrátu tetraboritanu sodnému, tj. k přírodnímu boraxu, tak jak je to již v roce 713 n. l. zmíněno v knize Ri Hua Zi Ben Cao (v překladu Materia medica od Ri Hua-Zi), viz užití v tradiční čínské medicíně.

V této nabídce se udává, že jde o přírodní borax (za odkaz neručím, protože jsem tam nikdy nic neobjednala, reference z Německa jsou ale pozitivní). Nebo je možné hledat na internetu (pomocí vyhledávače Google, jiné vyhledávače nedoporučuji) a zaměřit se na to, aby v nabídce bylo uvedeno, že jde o přírodní zdroj.

Určitě by se dal sehnat v prodejně nebo na výstavách minerálů (ze svých dřívějších zkušeností s „kameny“ vím, že v soukromých obchodech jsou většinou schopni dovézt nerosty i na objednávku), předpokládám ale vyšší cenu. To by však bylo nejspolehlivější, protože přesně takto, drcením nerostu, se aplikuje v tradiční čínské medicíně (viz Chinesische Pharmakologie I.).

Pokud chemický tetraboritan sodný, zřejmě by pomohla korespondence s výrobci pravého (!) kaviáru z jesetera, kteří jediní smí E285 do této potraviny přidávat. Domnívala jsem se, že by bylo možné se zeptat v německé lékárně pokud tedy vůbec chemický borax. Jenže, v jedné diskusi je zmínka z července 2017, kde se uvádí, že v Německu se ke ke koupi této látky musí předložit živnostenský list a potvrzení, že borax použijete v rámci svého povolání. A bohužel, nepřímé potvrzení tohoto tvrzení jsem našla i ve Wikipedii, v Německu je výdej boraxu soukromým osobám opravdu zakázán, a to již od 1. 6. 2009...

Borax versus bór-citrát

Tablety koupené na internetu obsahující bór např. v citrátové formě, obsahují většinou 3mg bóru a pravděpodobně jsou u kvasinkových onemocnění méně účinné či dokonce neúčinné.

Chlorovaná voda, pečivo a některé léky snižují obsah bóru v těle

Biologickou dostupnost bóru pro lidské tělo snižuje kyselina fytová a vzniklé fytáty (obilniny - pečivo!, kukuřice, rýže, luštěniny, sojové produkty, skořápkové plody). Při výrobě chleba z kvásku (nikoliv kvasnic) se hladina kyseliny fytové snižuje. I nesnášenlivost lepku nebo přemnožené kvasinky (Candida) mohu snižovat vstřebávání tohoto důležitého prvku. Dále obsah bóru snižují: již zmiňovaný hliník (kromě nádobí je i v alobalu nebo antiperspirantech), halogenované uhlovodíky (používané např. k impregnaci dřeva), chlorovaná voda, léky obsahující chlor (např. antirevmatikum chlorochin, některé léky na krevní tlak nebo mnohá antibiotika; léky jsou často ve formě hydrochloridu) a také alkohol.

Nedostatek bóru a křeče v lýtkách

Nedostatek bóru byl zatím zjištěn pouze experimentálně. Může vést ke křečím v lýtkách (podobnost s projevy nedostatku hořčíku není čistě náhodná, viz výše), menstruačním křečím, klimakterickým obtížím, vypadávání vlasů, oslabené imunitě, kloubním obtížím, osteoporóze, psychickým změnám nebo k depresi. U lidí, kteří mají sklon k ekzémům, kožním alergiím, akné nebo zánětům střev (Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida), by mohl za těmito problémy také stát nedostatek bóru. Velký nedostatek bóru někdy vede i k ledvinovým kamenům.

Nadbytek bóru zvýší vyplavování vitamínu B 2 (riboflavinu) močí a může tak vést k jeho nedostatku

Bór konzumovaný ve formě potravin, je považován za netoxický. U potravních doplňků ve formě tablet je třeba dávat pozor na předávkování bórem, protože rozdíl mezi terapeutickou dávkou a dávkou toxickou (tzv. terapeutické okno), není velký. Akutní otrava 3 (25-76 mg bóru na kg tělesné hmotnosti) vede k příznakům těžkého zvracení a průjmu. Chronická toxicita bóru (dlouhodobé podávání vyšších dávek) se projevuje jako zánět žaludeční a střevní sliznice, nechutenství, nevolnost, zvracení, průjmy, úbytek hmotnosti, poškození jater, ledvin a plic, deprese, kožní problémy nebo anémie, u žen nepravidelná menstruace. Může dojít i ke snížení počtu spermií, celkového množství spermatu, atrofii a degeneraci varlat a ke snížení sexuální aktivity. A pozor, velké množství bóru zvýší vyplavování vitaminu B2 (riboflavinu) močí.

Je snad toxická i obyčejná borová voda?

V poslední době je diskutována možná toxicita borové vody a v některých zemích (např. v Německu) nelze proto tento přípravek zakoupit. Také v ČR se předepisuje daleko méně než dřív. Tento prostředek se používá na výplachy očí více než 100 let a bez vedlejších účinků. Protože se bór vstřebává sliznicemi, je nutná určitá opatrnost, zvláště u těhotných žen. U zvířat byly pozorovány poruchy rozmnožovací schopnosti a poškození vyvíjejícího se plodu2.

Borová voda a dávkování

Při aplikaci borové vody na nosní sliznici je výhodné to, že se obchází střevo a z nosní sliznice se bór vstřebá do celého těla. Pokud však něco takového budete chtít zkoušet, zkonzultujte to prosím s vaším lékařem a nepouštějte se sami do žádných experimentů.

Příjem 0,1 g (100 mg) kyseliny borité denně není tak zcela bez rizika, jak by se mohlo zdát, nezapomeňte na zmíněné úzké terapeutické rozmezí. Kyselina boritá obsahuje 20% bóru, borax jen 11%. 30 kapek 3% kyseliny borité po dobu 5 týdnů je prý pro dospělé bez rizika. Já bych tady byla DOST opatrná. To, že se téměř zrušila dříve hojně používaná konzervace pomocí kyseliny borité, má svoje důvody: vyskytly se totiž občas i závažné otravy. Větším dětem se doporučuje 1/5 dávky, ale dětem bych kyselinu boritou nedávala už vůbec. Děti totiž bór nasávají jak houba a pravděpodobnost otravy je tedy i z tohoto důvodu mnohem vyšší, než u dospělých.

1 l vody obsahuje 20 000 kapek, tzn., že 1 kapka borové vody obsahuje 1,5 mg kyseliny borité nebo chcete-li, 0,3 mg bóru. Ve zmíněných 30 kapkách je tedy 45 mg kyseliny borité. Vnitřní užívání je účinnější, když se ke kapkám přidá vitamín C nebo bylinný čaj, což umožní tvorbu komplexních borových sloučenin.

Pozn.: Pro tetraborát je český výraz tetraboritan.


Borax (Péng Shā) v TČM  (tradiční čínské medicíně):Doporučené dávkování v TČM:
1,5 - 3 g per os (ústy).

Pročišťuje horkost, eliminuje toxiny a redukuje otoky:

  • vřídky nebo infekce v dutině ústní, stomatitida - zánět v dutině ústní, soor (moučnivka - mykóza v ústech způsobená Candida albicans), tonzilitida (angína - zánět krčních mandlí)
  • pocit těžkého jazyka
  • zablokovaná čelist
  • bolest v krku (hltanu / hrtanu), laryngitida (zánět hrtanu), faryngitida (zánět hltanu), obtíže při polykání a mluvení
  • zarudlé oči a otoky v oblasti očí, konjunktivitida (zánět spojivek)
  • kožní ulcerace (vředy)

Pročišťuje horkost v plicích, rozpouští horký hlen:

  • chrapot nebo kašel na podkladě horkého hlenu (žlutý, lepkavý, tuhý hlen, který jde jen obtížně vykašlat

Tepelné účinky podle TČM: chladivý

Vztah ke drahám plic a žaludku

Chuť: sladký, slaný

Relativní kontraindikace boraxu z hlediska TČM: při orálním podání (ústy) by měl být pacient všeobecně opatrný, zejm. však u nedostatečnosti YIN se suchostí nebo prázdnou horkostí užívat opatrně.
 
1. díl tohoto článku najdete zde.

.

Odkazy v textu na tyto práce:

1 Bundesinstitut für Risikobewertung, Stellungnahmen: Höchstmengen für Bor und Fluorid in natürlichen Mineralwässern sollten sich an Trinkwasserregelungen orientieren. Stellungnahme Nr. 024/2006 des BfR vom 7. Februar 2006.

2 Nielsen FH 1989. Effect of boron depletion and repletion on calcium and copper status indices in humans fed a magnesium-low diet. FASEB J, A760.

3 Müezzinoğlu T, Korkmaz M, Neşe N, Bakırdere S, Arslan Y, Ataman OY, Lekili M. Prevalence of prostate cancer in high boron-exposed population: a community-based study. Biol Trace Elem Res. 2011 Dec;144(1-3):49-57.

4 Meacham SL, Taper LJ, Volpe SL, 1995. Effect of Boron Supplementation on Blood and Urinary Calcium, Magnesium, and Phosphorus, and Urinary Boron in Athletic and Sedentary Women. American Journal of Clinical Nutrition 61, 341-345.

5 European Food Safety Authority (EFSA), Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to boron and maintenance of bone (ID 218, 219) and maintenance of joints (ID 219, 220) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2009;7(9):1261.

6 European Food Safety Authority (EFSA), Scientific Opinion on the substantiation of health claims related to boron and prevention and treatment of prostate cancer (ID 221), maintenance of normal thyroid function (ID 222) And contribution to normal cognitive function (ID 223) pursuant to Article 13(1) of Regulation (EC) No 1924/2006. EFSA Journal 2011;9 (6):2209.

7 Penland JG, 1998. The importance of boron nutrition for brain and psychological function. BiologicalTrace Element Research, 66, 299-317.

8 European Food Safety Authority (EFSA), Opinion of the Scientific Panel on Dietetic products, nutrition and allergies [NDA] related to the Tolerable Upper Intake Level of Boron (Sodium Borate and Boric Acid). EFSA Journal 2004;80,1-22.

9 Becker K, Müssig-Zufika M, Hoffmann K, Krause C, et al. 1997. Umwelt-Survey 1990/92 Band V: Trinkwasser. Deskription der Spurenelementgehalte im Haushalts und Wasserwerks-Trinkwasser der Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland.

10 Richard Olree , Minerals for the Genetic Code, Acres USA 2006

11 X. Chen, S. Schauder, N. Potier, A. Van Dorsselaer, I. Pelczer, et al. Structural identification of a bacterial quorumsensing signal containing boron. Nature 2002;415:545-9.

12 Charles Walters: Boron - An Essential Fence Straddler! In: "Acres", the monthly magazine: A Voice of Eco-agriculture, Austin, USA., Nov. 2007
.

Rozšiřující literatura:


Grant Cooper, M.D.: The Arthritis Handbook: Improve Your Health and Manage the Pain of osteoarthritis, 2007
Frank Herfurth, Bernhard Lenze: Ganzheitliche Ernährungsberatung, 2014
Ravindra Nath: Health and Disease Role of Micronutrients and Trace Elements
Jan Velíšek: Chemie potravin 2 (1999)


John K. Chen, Tina T. Chen: Chinesische Pharmakologie I, 1. Aufl., Verlag Systemische Medizin AG, 2012

Komentáře z Blog.cz

1 Fredy Kruger Fredy Kruger | 12. února 2016 v 0:40
" Že proved jsem krawinu  poznal jsem v mžiku,
když kastrol jsem celý sněd  ze hliníku !
Hliník jest dobrý sic... na koliku,
jááá..... dostal však  Alzhajmra,  artrózu !!"
" Kdy  sněd´ jste jej ??"
" Vzpomenout  nemůžu !!"
" Pitomče !... v sobotu ?  v neděli ?"
Jebb  Beytschekk  je  Alzhajmrem zmatený !
... " Je to tak  měsíc ?  dva ?... či  týden ??"
MUDr  Lubosch  Wull  rozčilen !
" Povězte chlape,  kde bydlite ?.... item ??"
Marno !  muž neví,  ani - kde  bytem !
2 Doktorka se srdcem Doktorka se srdcem | E-mail | Web | 12. února 2016 v 17:53
[1]:Hliník kov je zpropadený,
v Humpolci už tohle vědí.
Koriandrem lékem mocným,
vyženem i hliník z hlav svých.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊