Moc vás všechny prosím, NEPLEŤTE SI komentáře s poradnou a nepokládejte dotazy na různé výrobky, jejich vzájemné interakce apod., beztak je většina těchto dotazů určena pro lékárníky, nikoliv pro lékaře! Ani vaše onemocnění bez hlubších znalostí nemohu řešit, křišťálovou kouli dosud nevlastním. S mailem také neuspějete, poradna je, až do odvolání, uzavřená! RESPEKTUJTE TO PROSÍM!

pátek 8. ledna 2016

Jak velký je jeden cun a kde máme ocas

Co je to 1 cun (vyslov cchun) a jak je velký?


Základní jednotkou pro měření v akupunktuře je 1 palec. Samozřejmě ne váš, ale pacientův: při ošetřování vždy poměříme svoje prsty s jeho a pak vzdálenosti prostě maličko upravíme. Obrázky jsou názornější:

Jak velký je 1 cun.
Všimněte si prosím na obrázku, že 3 cuny jsou 4 prsty.

Dodatek pro redaktory z velkých serverů (a osoby jim podobné): nekopírujte, prosím, bez mého výslovného souhlasu celé odstavce. V mých článcích je spousta specifických prvků, co nikde jinde nenajdete. Pokud už se budete chtít inspirovat, obtěžujte se alespoň s přeformulováním vět!

.

Trocha anatomie ještě nikoho nezabila


Proximální směr na končetinách označuje vždy směr k trupu. Výhodou tohoto označení je, že při pohybu končetin (např. když vzpažíte a dáte ruce nahoru) označení zůstává nezměněno: rameno bude stále proximální částí.

Distální směr na končetinách je směr opačný ke směru proximálnímu, vede tedy z paže směrem konečkům prstů.

Např. rameno je vzhledem k lokti proximálně, loket je vůči ramenu distálně. Avšak pozor, loket je vůči prstům proximálně, konečky prstů jsou nejvíce distálně.

Kaudální směr se vždy vztahuje k dolnímu konci těla (nebo chcete-li k ocasu: cauda latinsky znamená ocas), jde o směr směřující dolů.

Kraniální směr je opačný ke směru kaudálnímu a vždy se týká horní části těla (cranium je latinsky lebka), jde o směr směřující nahoru k hlavě.

Např. jehla se u bodů v oblasti mozkového kmene v týlní oblasti hlavy na zadní střední dráze vpichuje vždy kaudálním směrem (hrotem dolů směrem k nohám) a nikdy ne hrotem nahoru směrem k nosu, tj. kraniálně.

Mediální směr je blíže ke středu , tedy dovnitř (latinsky znamená medius střední). Opakem je směr laterální. Pokud je popisován směr mediální na předloktí, jedná se o stranu malíkovou (vždy si představujeme základní pozici: člověka stojícího s mírně rozpaženýma rukama s dlaněmi obrácenými dopředu).

Laterální směr je směr zevní (latinské slovo latus označuje bok, stranu). Pokud je popisován směr laterální na předloktí, jedná se o stranu palcovou (opět si představujeme základní pozici: člověka stojícího s mírně rozpaženýma rukama s dlaněmi obrácenými dopředu).

Vnitřní oční koutky jsou mediálně, zevní oční koutky jsou laterálně. Mediální konec klíční kosti je spojen se sternem (tj. s kostí prsní) a laterální konec klíční kosti je v blízkosti ramene a je spojen s kostním výběžkem vedoucím z lopatky.

Směr ventrální je směr dopředu (latinsky znamená venter břicho), směr dorzální dozadu (latinsky dorsum neboli hřbet).

Článek k této problematice je na wikiskriptech a zde k němu hezký větší obrázek.

.

Kolik máme obratlů a jakou zkratkou se označují?


Krčních obratlů je 7 (C1-C7 od latinského slova cervix: krk), hrudních je 12 (Th1-Th12 od latinského slova thorax: hrudník) a lumbálních je 5 (L1-L5; lumbus znamená latinsky bedro).

.

Jak nezaměnit C7 s C6 nebo Th1


C7 se sice latinsky nazývá vertebra prominens (vyčnívající obratel), nemusí to však vždy být nejvíce prominující obratel na přechodu krční a hrudní páteře. První snadno hmatatelný útvar bude trn obratel C6 a při záklonu hlavy bude (na rozdíl od C7) pod hmatajícím prstem unikat a při rotaci hlavy se bude také "vrtět". Pokud vyčnívají 2 obratle, bývá C7 ten horní a Th1 spodní obratel. C7 při záklonu hlavy neuhýbá a při rotaci hlavy se bude na rozdíl od Th1 pohybovat. Pokud vyčnívají 3 obratle, bývá C7 ten prostřední.

.

Jak rychle najít Th9 (viz bod DU8)?


Proč vlastně hledat tento bod? Např. kvůli "chycené" jehle, která dlouho nejde vytáhnout (a pacient třeba spěchá na vlak). Tento bod bych ale k těmto účelům používala jen v krajním případě, není to dobré pro energie. U žen nám v orientaci trochu pomůže podprsenka, jejíž zapínání vychází zhruba do oblasti Th7-Th8. Bod uložený bod trnem Th9 tedy najdeme o něco níže, než je otlak od zapínání podprsenky. Protože bod musíme najít přesně, stejně doporučuji odpočítat si obratle shora od C7 nebo si vyhmatat spodní úhel lopatky: ten je totiž ve stejné úrovni, jako mezera mezi Th7-Th8. Pak už stačí jenom odpočítat další dvě mezery mezi obratli směrem dolů a jsme u cíle.

.

Jak najít L4?


Nejdřív je nutné najít vzadu zhruba v úrovni pupku lopaty kostí kyčelních. Pokud proložíme přímku oběma vrcholy lopat kyčelních, najdeme i tělo obratle L4. A protože akupunkturní body na zadní střední dráze se vždy nacházejí pod trnovými výběžky obratlů, z této myšlené spojnice sjedeme maličko dolů a najdeme tak prohlubeň pod L4. pak už jen počítáme směrem nahoru. Já si vždy mumlám: "Pod čtyřkou, pod trojkou, pod dvojkou, pod jedničkou, pod dvanáctkou, pod jedenáctkou, pod desítkou". Od spodu je výhodnější počítat právě až po úroveň Th10.

Docela slušný obrázek zachycující L4 a lopaty kosti kyčelní je v tomto německém článku (a o něco větší obrázek je pak zde).

Tak co, že anatomie není až tak hrozná?!

Výborný anatomický atlas je Anatomický atlas člověka (Frank H. Netter, M.D.). Určitě doporučuji koupit. Na podzim, když začíná zimní semestr, navíc vždy bývají v některých knihkupectvích výrazné slevy.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Uveďte prosím nějakou přezdívku (pole NÁZEV/ADRESA URL - stačí vyplnit jen přezdívku). Jinak mi vaše komentářové kapky splynou v jedno nekonečné moře. 😉

DĚKUJI ZA VAŠE KOMENTÁŘE. 😊